U PRVOM KRUGU POPUNJENA POLOVINA MESTA NA FAKULTETU I VISOKOJ ŠKOLI

Mesta na budžetu biće i u septembru

Za maturante srednjih škola koji su odlučili da obrazovanje nastave u Zrenjaninu, na Tehničkom fakultetu (TF) „Mihajlo Pupin” i Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija (VTŠSS) bilo je otvoreno 550 mesta na 11 smerova. U prvom upisnom krugu prijemni je polagalo preko 250 kandidata. Za drugi krug mesta je ostalo na svim profilima, a oni koji uspešno polože prijemni budžetska mesta mogu da zauzmu na devet smerova.

IT NAJATRAKTIVNIJI
Za polaganje prijemnog na TF „Mihajlo Pupin” prijavilo se 215 kandidata. U prethodne dve godine raste interesovanje za upis. Za prvi konkursni rok apliciralo je oko 20 odsto više kandidata u odnosu na 2021. godinu, kažu sa Fakulteta.
Test je položilo 203 budućih brucoša za sedam smerova. Najveće interesovanje bilo je za informacione tehnologije za koji je konkursom predviđeno 100 mesta. Prijemni je polagalo 57 kandidata. Na budžet je primljena 51 osoba, a na samofinansiranje pet. Atraktivan je bio i smer informacione tehnologije – softversko inženjerstvo na kojem je prijemni položilo 46 kandidata. Jednako interesantan je i inženjerski menadžment koji je u prvom krugu primio 47 kandidata na kvotu od 65 mesta.

Za mašinsko inženjerstvo otvoreno je 50 mesta, a prijemni je položilo 19 od 23 kandidata. Inženjerstvo zaštite životne sredine primilo je 16 brucoša. Za ovo usmerenje ostalo je još četiri mesta na budžetu i 10 na samofinansiranju. Slična situacija je i na smeru industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa gde je primljeno 11 kandidata, od kapaciteta 35 studenata (20 na budžetu i 15 na samofinansiranju).
Najmanje atraktivno bilo je odevno inženjerstvo. Od 50 slobodnih mesta, u prvom krugu prijemni je položilo svega osam kandidata.
Upis je krenuo 6. i 7, a nastaviće se 10. i 11. jula. Poslednjeg dana biće omogućeno da se upišu i kandidati koji su u ovom roku položili prijemni na drugom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Kako sa fakulteta kažu, zainteresovanih ima.
Nakon toga biće objavljen preostali broj budžetskih i samofinansirajućih mesta po studijskim programima. Zainteresovani kandidati moći će da se prijave u drugom konkursnom roku. Prijava je zakazana za 4. i 5. septembar. Polaganje prijemnog ispita održaće se 7, upis će biti 12. i 13. septembra.

DRUGI KRUG ZA DVA MESECA
Za polaganje prijemnog na VTŠSS prijavilo se 55 kandidata. Prijemni je položilo 53. Školovanje će iz budžeta biti finansirano za 26 brucoša, a jedan student školovanje će nastaviti zahvaljujući afirmativnim merama AP Vojvodine. Za studije uz rad opredelilo se 26 kandidata, koji će za školarinu morati da izdvoje 84 hiljade dinara. Na samofinansiranje primljen je samo jedan kandidat.
Jednako interesovanje bilo je za smerove inženjerstvo zaštite na radu i mašinsko inženjerstvo. Za polaganje ispita prijavilo se po 17 kandidata. Nešto manje interesovanje bilo je za smer elektrotehnika i računarstvo. Od 15 kandidata jedan nije položio prijemni, 7 je primljeno na budžet, jedan na samofinansiranje, a petoro će istovremeno studirati i raditi.
Najmanje atraktivan bio je smer tehnološko inženjerstvo koji će primiti šest brucoša. Petoro će biti budžetski korisnici, a jedan se opredelio za studije uz rad.
Iako je konkursom predviđeno 160 mesta za brucoše, u prvom krugu popunjena je svega trećina kapaciteta – 54. U drugom krugu na smeru tehnološko inženjerstvo do popunjavanja kvote ostalo je 44 mesta (od 50), za elektrotehniku i računarstvo 26 (od 40), za mašinsko inženjerstvo 23 (od 40), a za inženjerstvo zaštite na radu 13 (30).
Nakon objavljivanja konačne rang liste, kandidati će moći da se upišu od 10. do 14. jula, od 9 do 14 časova.
Prijave za drugi upisni rok traju od 4. do 8. septembra. Polaganje prijemnog ispita zakazano je 12, a upis će trajati od 18. do 22. septembra.

J. Šormaz