VEĆE INTERESOVANJE AKADEMACA ZA STUDIJE U NAŠEM GRADU

Softversko i inženjerstvo zaštite na radu – u trendu

Broj prijavljenih kandidata u prvom roku bio je veći nego prethodne školske godine. Ukupno – 195, od kojih je 188 položilo prijemni ispit. Najveće interesovanje bilo je za smer softversko inženjerstvo, gde su popunjena sva budžetska mesta.
U narednoj akademskoj godini na budžetu će biti 250, a samofinansirajućih 140 studenata. Broj slobodnih mesta u drugom upisnom roku je 212, od čega na budžetu 92, a za one koji sami plaćaju školovanje – 120.
Ovo je, u najkraćem, rezultat upisa u prvom roku na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu. Nakon prijave, u toku je upis budućih studenata. Zainteresovani su mogli da se opredele za akreditovane studijske programe (po novom ciklusu akreditacije), koji su usklađeni i prate trendove tržišta rada i privrede.

PRIJAVLJENO 113 KANDIDATA
Upis brucoša na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija je sada na polovini procesa u prvom roku, pa je poznat broj onih koji će steći indeks.
Ukupan broj prijavljenih je bio 113, dok je prijemni ispit polagalo njih 111. Broj mesta za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija prema dozvoli za rad iznosi 340.
Prema studijskim programima za Inženjerstvo zaštite na radu – broj studenata koji se mogu upisati je 25 na budžetu i petoro na samofinansiranju (ukupno 30 studenta).
Prijavljenih kandidata ima 46 (za ovaj studijski program je vladalo najveće interesovanje i on će svakako biti popunjen u prvom konkursnom roku). Smer mašinsko inženjerstvo ukupno prima 20 brucoša na budžetu i 40 na samofinansiranju. Prijavljeno 36 kandidata.

 

SLOBODNIH MESTA I ZA DRUGI KRUG
Na smeru tehnološko inženjerstvo planirani broj akademaca iznosi 30 na budžetu i 120 onih koji se sami finansiraju.
Elektrotehnika i računarstvo – planirano 25 – o trošku države i 15 za samofinansiranje, a ima prijavljenih 16 kandidata.
Na smeru inženjerski menadžment u kriznim uslovima broj studenata koji se mogu upisati iznosi 10 na budžetu i 50 na samofinansiranju. Prijavljenih kandidata je 12.
Informacije o drugom konkursnom roku sa tačnim brojem preostalih mesta za upis će biti objavljena 15. jula posle 15 časova na internet stranici Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu www.vts-zr.edu.rs i na oglasnoj tabli škole. Upisne procedure u drugom konkursnom roku počinju od 5. septembra.

M. Bečejac

  • DRUGI ROK ZA „PUPINA”
    Termini prijave kandidata u drugom upisnom roku na fakultetu su 1. i 2. septembar. Kandidati će polagati prijemni ispit 5. septembra.
  • KONKURS ZA MASTER STUDIJE
    Konkurs za upis na master strukovne studije tehnološkog i mašinskog inženjerstva se očekuje polovinom septembra. Od ove godine predviđen je upis na master strukovne studije određenog broja studenata na teret budžeta AP Vojvodine.