NA VISOKOJ TEHNIČKOJ ŠKOLI POSTOJI ARDUINO SEKCIJA

Spoj programiranja i praktičnih ideja

Da li studenti mogu na času da koriste mobilne telefone? Naravno da ne, jer njihovo korišćenje ometa nastavu. Naravno, izuzetaka uvek ima, a to je kada je upravo upotreba telefona neophodna baš u nastavi.
Tako je na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu, gde pune dve godine radi Arduino sekcija. Na vežbama budući inženjeri uče kako da koriste mobilne telefone u korišćenju sofvera.
Dr Željko Eremić i msc Dragan Halas osnovali su ovu sekciju. Dve godine se koristi, a sada je, zahvaljujući neophodnim komponentama koje je škola kupila, u punoj upotrebi.

M. Bečejac

Opširnije u štampanom izdanju