NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE BRATSTVA V ARADÁČI TAKMER 40 ŽIAKOV ZÍSKALO DIPLOMY A UZNANIA

Šikovnosť a mudrosť – perfektná kombinácia

Pre svoju účasť na obecných, okruhových, pokrajinových a republikových súťažoch diplomy a uznania na Základnej škole Bratstva v Aradáči získalo takmer 40 žiakov.
Najviac úspechov dosiahli z gymnastiky a recitácií, matematiky, slovenčiny, srbčiny, atletiky, šachu, vedomosti z dopravy a literárnej olympiády.
Najviac úspechov dosiahol siedmák Filip Gál (sedem diplomov a pochválení), a po dve menej získali Marijana Mikuľa a Marko Gligor, obaja ôsmáci.
Marijana svoj najväčší úspech dosiahla na okruhovej a republikovej súťaží zo srbčiny ako nematerčiny, kde bola najlepšia. Na republikovej súťaži zo slovenčiny bola tretia, a to miesto obsadila aj na okruhovej suťaži. Taktiež recitovala na zónovej súťaži, ako i jej spolužiak Marko Gligor.
Marko najviac úspechov dosiahol na súťažoch z gymnastiky: na obecnej súťaži obsadil tretie miesto ako jednotlivec a s ekipou. Tiež na medziokruhovej obsadil prvé miesto s ekipou, a tretie na republikovej súťaži.
Veľký úspech z gymnastiky dosiahol Ján Hanus, ôsmák, ktorý ako jednotlivec bol najlepší na obecnej súťaži, a v ekipe bol s Markom, jeho spolužiakom, a Nemanjom Radosavom, siedmákom, ktorý okrem úspecha s ekipou, obsadil druhé miesto na obecnom závodení.
Výsledkami na súťažoch veľmi spokojní sú všetci učitelia na základnej škole v Aradáči, zvlášť že učiteľka slovenčiny Jaroslava Števková, učiteľka srbčiny Jelena Sirar a učiteľka telovciku Biljana Srdanov.
Na republikovej súťaží zo srbčiny ako nematerčiny tretie miesto obsadil Vladimír Gabriel Lovás. Gabriel bol úspešný aj na republikovej súťaži zo slovenčiny – obsadil druhé miesto.
Veľký úspech dosiahli i siedmáci Miroslav Zvara a Peter Bagľaš, ktorí obsadili prvé miesto na republikovej súťaží zo slovenčiny. Okrem toho, Peter bol druhý na súťaži z matematiky na úrovni obci.
Prvé miesto na obecnej a okruhovej súťaží z vedomostí o doprave ako ekipa obsadili siedmáci Milica Pudelka, Milica Simićova, Nikola Dankulov a Milan Ivanović.
Početné úspechy zaznamenali aj Gavrilo Trifunjagić (matematika, tretie miesto; šach, prvé miesto s ekipou na obecnej a okruhovej úrovni a ako jednotlivec druhé miesto na obecnej a druhé miesto na okruhovej súťaži), Danica Trbićová (srbčina, tretie miesto v obci; šach, prvé miesto s ekipou na obecnej a okruhovej úrovni a ako jednotlivec druhé iesto na obecnej a tretie miesto na okruhovej súťaži), potom Teodora Neninová (obsadila na literárnej olympiáde prvé miesto; šach, prvé miesto s ekipou na obecnej a okruhovej úrovni a prvé miesto na obecnej úrovni), Alexej Bartoš (šach, prvé miesto s ekipou na obecnej a okruhovej úrovni a ako jednotlivec prvé miesto na obecnej a druhé miesto na okruhovej súťaži), Mihajlo Rajčević (šach, prvé miesto s ekipou na obecnej a okruhovej úrovni a ako jednotlivec prvé miesto na obecnej a okruhovej súťaži), a Milica Simićová (šach, prvé miesto s ekipou na obecnej a okruhovej úrovni a prvé miesto na obecnej a okruhovej súťaži v doprave).

UZNANIA PRE MLADÉ NÁDEJE
Aňa Gálová (recitovala na zónovej a pokrajinovej súťaži)
Milan Stepanov (recitačná súťaž, zónová úroveň)
Jana Mikuľa (matematika, prvé miesto v obci)
Renata Labátová (atletika, prvá v obci a okruhu a v gymnastiky prvé miesto v obci)
Nikolina Domoniová (tretie miesto na obecnej súťaži ako jednotlivec)
Klára Domoniová (gymnastika, prvé miesto na obecnej súťaži ako ekipa)
Andrea Đurićová (gymnastika, prvé miesto na obecnej súťaži ako ekipa)
Jovana Đurićová (gymnastika, prvé miesto na obecnej súťaži ako ekipa)
Dejana Bartošová (gymnastika, druhé miesto na obecnej súťaži ako ekipa)
Jelena Arsićová (gymnastika, druhé miesto na obecnej súťaži ako ekipa)
Kristijan Barnak Patai (gymnastika, prvé miesto na obecnej súťaži ako ekipa a ako jednotlivec, tretie miesto na medziokruhovej)
Matija Tót (gymnastika, prvé miesto na obecnej súťaži ako ekipa, druhé ako jednotlivec)
Boris Janiš (gymnastika, prvé miesto na medziokruhovej súťaži ako ekipa a tretie ako jednotlivec v obci )
Julián Jánošík (gymnastika, prvé miesto na obecnej súťaži ako jednotlivec)
Sofija Trifunjagićová (šach, prvé miesto na obecnej súťaži ako jednotlivec a druhé na okruhovej)
Marijana Đokićová (šach, druhé miesto na obecnej súťaži ako a prvé v okruhu ako jednotlivec)
Mateja Bartoš (šach, druhé miesto na obecnej a okruhovej súťaži ako jednotlivec)
Aleksandar Šogorov (šach, tretie miesto na obecnej a okruhovej súťaži ako jednotlivec)
Ana Augustínová (slovenčina, prvá v okruhu)
Mário Gligor (slovenčina, tretí v okruhu)
Milica Simić (doprava, prvá v obci a okruhu ako ekipa)
Nebojša Bačikin (gymnastika, prvý s ekipou v obci)

Suzana Kokavská / Foto: Jelena Sirar, Biljana Srdanov, Milan Nedeljkov