NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE: Konkursi i subvencije

Akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu, koji je usvojila Vlada Srbije, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja ove godine bude izdvojeno 3,65 milijardi dinara iz sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), kao i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom.

Svi javni pozivi, odnosno konkursi su otvoreni do 30. novembra, osim za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, koji su otvoreni do 2. aprila. Takođe, za nezaposlene, za dodelu subvencije za samozapošljavanje, kao inezaposlene romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

Ova dva konkursa su otvorena su do 16. aprila.

Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje su objavljeni na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje: www.nsz.gov.rs. Informacije o javnim pozivima i konkursima sva zainteresovana lica mogu dobiti i u Filijali za zapošljavanje Zrenjanin ili putem Pozivnog centra NSZ, pozivom na broj: 0800/300-301 (besplatan poziv iz fiksne telefonije).

M. B.