NACIONALNA SLUŽBA ZAPOŠLJAVANJA

Stigli zahtevi i poslodavaca i nezaposlenih

Nacionalna služba za zapošljavanje, i u uslovima vanrednog stanja, omogućila je podnošenje zahteva za finansiranje svih programa zapošljavanja po raspisanim javnim pozivima. Prijave se podnose elektronskim putem, a u najnovijem saopštenju se ocenjuje da je, i u uslovima otežanog poslovanja, interesovanje veliko, kako poslodavaca, tako i nezaposlenih lica.
– Najveće interesovanje poslodavaca zabeleženo je za programe stručne prakse, novog zapošljavanja, kao i za program samozapošljavanja za nezaposlena lica. Od uvođenja vanrednog stanja više od 3.200 poslodavaca je podnelo zahtev za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, a više od 2.000 nezaposlenih podnelo je zahteve za subvenciju za samozapošljavanje – navodi se u saopštenju.
– Odluke se donose kontinuirano, a pored predviđenih uslova, prilikom odlučivanja, posebno se vrednuje da li su poslodavci od početka vanrednog stanja otpuštali zaposlene. Do sada je pozitivnim odlukama obuhvaćeno više 1.400 poslodavaca, čime je omogućeno uključivanje u programe obuka i zapošljavanje oko 2.000 nezaposlenih lica, od čega je oko 150 osoba sa invaliditetom – preciziraju u Nacionalnoj službi zapošljavanja i dodaju da će se ugovori o angažovanju lica zaključivati u skladu sa mogućnostima u svakom konkretnom slučaju.
Sve informacije dostupne su na sajtu http://www.nsz.gov.rs/

L. Z.