NAJAVLJENO OBNAVLJANJE KALDRME, KRPLJENJE RUPA I NOV ASFALT NA TERITORIJI GRADA

Javno-privatnim partnerstvom do rekonstrukcije puteva

U naredne tri i po godine na teritoriji Grada obnoviće se 32 saobraćajnice ukupne dužine od preko 23 kilometra. Vrednost radova biće oko 8,6 miliona evra i finansiraće se iz budžeta Grada. To je predviđeno desetogodišnjim ugovorom o javno-privatnom partnerstvu koji je Grad u decembru sklopio sa firmom „Baumajster” iz Beograda.
U poslu će pomagati i AD „Sremput” iz Rume i „Vojvodinaput – Bačkaput” iz Novog Sada. Odluku o ovom partnerstvu doneli su članovi Gradskog veća i odbornici gradske Skupštine početkom godine.

OD CENTRA KA PERIFERIJI
Kako se u dokumentaciji navodi, planirana je rekonstrukcija 10 ulica u gradu (5,8 kilometara) i 22 u selima (17,3 kilometra). Planom je predviđeno da se u prvoj ugovornoj godini rekonstruišu zrenjaninske trase – Mošorinska, Svetosavska i Nemanjina, deo Tomićeve, Slobodana Penezića, Igmanske i Skopske, zatim Dunavska, Jovanke Dobrosavljev, Đorđa Stratimirovića i Opovačka. Druga i treća godina rezervirane su za sela. U zavisnosti od intenziteta radova, procenjuje se da će obnova jedne ulice trajati od jedne do 10 nedelja.
Najobimniji radovi izvešće se u ulici Libertate u Ečki. Planirano je da se ukloni gotovo 1,5 kilometra kaldrme i izrade novi noseći i asfaltni sloj. Radovi će trajati 10 nedelja. Na izletištu „Tisa” obnoviće se 1,25 km saobraćanice, a u Opovačkoj ulici 1,2 km. Rekonstrukcija jednog kilometra kolovoza planira se u ulici Žarka Petrova u Botošu i Milinka Đorđevića u Stajićevu. Najkraće asfaltirane deonice, dužine od po 200 metara, biće trasa zemljanog puta između ulica Ive Lole Ribara i Žarka Zrenjanina u Tomaševcu i ul. Jovanke Dobrosavljev u Zrenjaninu.

TRI FAZE RADOVA
Kako se u ugovoru navodi, ulice čija se obnova planira trenutno su degradirane zbog dugogodišnjeg korišćenja, vremenskih uslova, kao i dosadašnjeg manjka novca za rekonstrukciju. Njihova širina je od 3 do 6 metara, sa podlogom od bitošljunka, asfalta, betona i kaldrme. U pojedinim ulicama put nema završni sloj, već je površina od drobljenog kamenog agregata ili zemlje.
Radovi će se izvoditi u tri faze, a predviđeni rok za završetak je 42 meseca. Prva etapa obuhvata pripremu (projektovanje, planiranje, pribavljanje dokumentacije, priprema terena…) i trajaće pola godine. Druga podrazumeva radove na izgradnji, rekonstrukciji i rehabilitaciji puteva, i odvijaće se najduže tri godine. Poslednja faza nastupa nakon puštanja deonica u rad i traje do isteka ugovora. U toku nje naplatiće se izvedeni radovi.
– Privatni partner tek nakon kompletnog završetka ulica i ishodovanja svih dozvola za puštanje u saobraćaj ostvaruje pravo na naknadu. Nakon isteka perioda izgradnje, stiče pravo na ukupno ugovorenu naknadu – navodi se u Ugovoru.
„Baumajster” će obavljati i dodatne radove na redovnom i urgentnom održavanju saobraćajnica. Za te namene iz budžeta će se godišnje izdvajati 120 miliona dinara (bez PDV-a). Dodatni radovi naplaćivaće se po cenovniku JP „Putevi Srbije”.

J. Šormaz