NASTAVLJENO SUĐENJE DRAGANU ŠIJAKOVIĆU – ISPITANO NEKOLIKO SVEDOKA

U magnovenju sećanja…

Zamenica osnovnog javnog tužioca Gordana Putić nedavno je podnela optužni predlog protiv Dragana Šijakovića, direktora „Agencije mjuzik kompani Top Ton” (Music company Top Ton), za utaju poreza. Suđenje je započelo 1. februara. Glavni pretres nastavljen je 25. aprila. Tom prilikom ispitani su svedoci: Goran Roksić, Milan Grbić, Rajko Crnomarković i Dragana Janković. Prisustvovao je i okrivljeni Šijaković kao i njegovi branioci, novosadski advokati Gvozden Grgur i Borislav Šušnjar i Vićentije Darijević iz Zrenjanina.
Sa pretresa je izostao Goran Zečević koji je, takođe, bio pozvan. Gvozden Grgur obavestio je sud da povlači predlog da se Zečević neposredno ispita. Tu odluku je doneo jer je Šijaković privremeno prekinuo obavljanje delatnosti svoje preduzetničke radnje, te je knjigovodstvena dokumentacija vraćena okrivljenom na čuvanje.

REČI SVEDOKA
Prvi je svedočio Goran Roksić. Na pitanje koje mu je postavio advokat Šušnjar odgovorio je da je okrivljeni, kada je podizao novac sa računa, to pravdao dokumentacijom koju je dostavljao, ali da ne može da se seti o kojim ugovorima se tačno radi.
– Ne pamtim da li je osim iznajmljivanja bina rentirao i opremu za organizovanje manifestacija. Naša knjigovodstvena agencija nije kontrolisala da li je okrivljeni imao pravdanje za sav novac koji je podigao sa računa – rekao je Goran Roksić.
Milan Grbić, iako je Šijakovićev brat po majci, želeo je da svedoči u postupku koji se protiv njega vodi. Izjavio je da se seća da je sa njime 2015. zaključio ugovor o kupoprodaji aluminijumske konstrukcije.
– Obuhvatala je i muzičko ozvučenje VRH932LAP. Vrednost ovog ugovora iznosila je devet miliona dinara i toliko je koštala cela konstrukcija – dodao je Grbić.
Treći svedok bio je Rajko Crnomarković koji je advokatu Šušnjaru dao sledeći odgovor.
– Poznajem Milana Grbića. Bio sam u kancelariji okrivljenog kada je on prodao nešto Šijakoviću, ali ne mogu sad da kažem tačno šta. Učestvovao sam u montiranju bina. To je bilo 2015. godine, ali ne mogu konkretno da se setim datuma. Znam samo da je bila slava u Elemiru i da sam bio na moto-skupu u Mužlji. Nisam bio u stalnom radnom odnosu kod okrivljenog, već sam povremeno radio po njegovom nalogu – kazao je Crnomarković.

PRETRES SE NASTAVLJA
Sud je doneo rešenje kojim se otklanja izvođenje dokaza neposrednim ispitivanjem svedoka Gorana Zečevića. Sledeći glavni pretres zakazan je za 8. septembar, kada bi trebala da se pojavi veštakinja Katarina Fedoš Nemeš i stručni savetnik Spasoje Lečić iz Novog Sada.
Podsetimo, tužilaštvo opravdano sumnja da je Dragan Šijaković, 2015. i 2017. godine, sa računa „Agencije mjuzik kompani Top Ton” podigao gotov novac u ukupnom iznosu od oko osam miliona dinara. Pritom, ne postoji dokumentacija na šta su utrošena finansijska sredstva. Šijaković se tereti da je davao lažne podatke o stečenim prihodima. Sumnja se da je izbegao plaćanje poreza i doprinosa 2015. (oko milion) i 2017. (oko 1,7 miliona dinara). Tužilaštvo predlaže Osnovnom sudu u Zrenjaninu da Šijakovića oglasi krivim zbog dva izvršena krivična dela poreske utaje i da mu utvrdi kaznu zatvora u trajanju od jedne, odnosno dve godine. Takođe, sugeriše plaćanje sporedne novčane kazne u iznosu od 200.000, odnosno 300.000 dinara.

Miroslava Malbaški