NASTAVLJENO SUĐENJE „PREKONU” SASLUŠANJEM DIREKTORA FABRIKE

Hoće li nova oprema eliminisati smrad?

Zrenjaninska kafilerija dobavila je novi sistem kojim će biti poboljšano prečišćavanje otpadnog vazduha, to je najvažnija činjenica koja se čula, u nastavku glavnog pretresa tokom suđenja „Prekonu”, u petak, 22. marta. Okrivljeni Slavko Popović, jedan od direktora ove firme, izjavio je da se radi o tri investicije, od kojih je najvažnija ugradnja sistema za deodorizaciju otpadnog vazduha iz pogona, a koji je pušten u rad 19. januara ove godine.
Prema njegovim rečima, inspektorka tome nije prisustvovala, ali je kasnije, na poziv nadležnih iz „Prekona”, došla u fabriku, fotografisala i pregledala nabavljenu opremu, kao i atestno-tehničku dokumentaciju, o čemu je 20. marta sačinila zapisnik.
Popović je zatim naglasio da je „Prekon” u međuvremenu završio i izgradnju prečistača otpadnih voda. Objasnio je da pomenuti sistem za deodorizaciju koristi vodu za pranje vazduha, pa ju je neophodno prečistiti. Za tu namenu su ugradili nemačku opremu, a probni rad još traje.
Takođe je istakao da je, u odnosu na dosadašnji, novi prečistač mnogo efikasniji i da će zahvaljujući njemu otpadne vode sada moći da se ispuštaju u gradsku kanalizaciju, a ne u 400-500 metara od fabrike udaljeni Aleksandrovački kanal, kao do sada, gde otpadne vode ispuštaju ostale fabrike iz industrijske zone.
Okrivljeni su inače napomenuli i da, pored „Prekona”, samo još uljara „Dijamant” ima prečistač otpadnih voda.
Popović je takođe izjavio da je kontaktirao sa stručnjacima sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu da dođu i obave merenja u postrojenju „Prekona”.
Kako je na prethodnom pretresu Jovan Bekić iz Instituta zaštite na radu – koji je „Prekon” angažovao da meri emisiju gasova – naveo da vrednosti akroleina i amonijaka nisu prelazile granice detekcije, a da količina vodonik-sulfida nije išla preko zakonski dozvoljene granice, sudija Jelica Baković je navela da je važno znati kojom metodom je Institut merio ove tri materije, kao i šta je granica detekcije, a što Institut nije naveo u svom izveštaju. Tada bi mogao da se proveri kvalitet njihovog postupka.
Potom je konstatovano i da izveštaji priloženi sudu ne pokazuju da je prilikom merenja u „Prekonu” bila prisutna i inspekcija. Međutim, okrivljeni Srđan Prstojević je odgovorio da inspektori Gradske uprave, kao i Veterinarska inspekcija, jesu kontrolisali merenja, pri čemu su sačinjavali svoje zapisnike i pratili opterećenost pogona. Sudija je zato naložila da ovo objasne u pismenom podnesku.
Naredni pretres u suđenju firmi „Prekon” biće zakazan nakon što odbrana dostavi pomenuti podnesak, zatim zapisnik inspekcije o novoj opremi, kao i izveštaj o merenju koji će uraditi PMF, a rok je 15 dana.

  • OBEĆANJE ISPUNJENO
    Nabavkom opreme za prečišćavanje u firmi „Prekon” ispunjeno je obećanje koje je septembra prošle godine na skupu Zrenjaninskog socijalnog foruma dao Duško Radišić, pomoćnik gradonačelnika. On je tada izjavio, vodeći se informacijama koje je dobio od rukovodstva ovog preduzeća, da će „Prekon” dobiti upotrebnu dozvolu za prečistač otpadnih voda, a za nekoliko meseci i filtere za vazduh. On je tada napomenuo da bi nastao veliki problem kada bi se rad fabrike zaustavio jer bi otpad životinjskog porekla trulio po rekama i kanalima.

M. Maričić