NAUČNO-STRUČNI SKUP: PREDUZETNIŠTVO, INŽENJERSTVO I MENADŽMENT

Uzmi, troši, vrati, recikliraj…

Prelaz na cirkularnu ekonomiju, onu koja u osnovi ima ponovno korišćenje sirovina, odlična je prilika da se naše društvo preoblikuje u cilju veće održivosti, stvaranja radnih mesta, očuvanja svetskih resursa – istakla je dr Anđelka Mihajlov, ambasadorka održivog razvoja i životne sredine, i ministarka u vladi Zorana Đinđića- Linearna ekonomija „Uzmi – potroši – baci” mora da, u situaciji kada je planeta zatrpana otpadom, prepusti mesto načelu „Uzmi – troši – vrati – recikliraj”.
Ona je nedavno govorila o konceptu cirkularne ekonomije, na naučno-stručnom skupu „Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment”, održanom na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija (VTŠS). Učesnici su bili iz Srbije, Rumunije, Bugarske, BiH, Severne Makedonije, Slovenije, Libije, Bocvane…

Predstavljeno je 47 radova više od 60 autora.
Dr Mihajlov je istakla da će, ako se nešto ne učini, do 2050. godine će u okeanu biti više plastike nego ribe. Zbog toga i ova konferencija, kako je rekla, treba da „baci rukavicu u lice” preduzetnicima, inženjerima i menadžmentu koji bi trebalo da ovu poslovnu filozofiju ugrađuju u svoj posao.
– Polazeći od činjenice da cirkularna ekonomija može biti odgovor na narastajuće potrebe čovečanstva uz poštovanje prirodnih ograničenja koje naša planeta poseduje, opredelili smo se za temu „Cirkularna ekonomija – prilika za održivi razvoj” – rekao je dr Miodrag Kovačević, pomoćnik direktora Visoke tehničke škole strukovnih studija.
– Osnovni cilj jeste doprinos u razvijanju inženjerske i drugih profesija u oblastima preduzetništva i menadžmenta sa posebnim akcentom na održivi razvoj. Cirkularna ekonomija, kao konceptualni okvir održivog razvoja, osnova je za razvoj novih proizvoda, usluga i tehnologija uz racionalnu upotrebu prirodnih resursa.
Dr Robert Molnar, profesor strukovnih studija na Visokoj tehničkoj školi, govorio je o novoj paradigmi u poslovanju koja će omogućiti da se privredne, ali i uopšte sve čovekove poslovne aktivnosti, usklade sa ritmom prirode i planete u celini, a profit izmesti u drugi plan. Dr Pero Petrović sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda smatra da preduzetnici treba da utiču da se preko savremenih tehnologija sagledava „zeleni” potencijal kružne ekonomije, da se štede resursi, recikliraju i koriste u cilju stvaranja novih, dodatih vrednosti i podsticanja ekonomskog rasta i razoja, novih zapošljavanja i podizanja životnog standarda stanovništva.
Prof. dr Isak Karabegović je uvodnim predavanjem „Industrija 4.0” naglasio da je neophodno prilagođavanje industrijske proizvodnje potpunoj pametnoj automatizaciji, a to znači uvođenje metoda samoautomatizacije, samokonfiguracije, samostalnog dijagnosticiranje problema.
Pokrovitelj skupa bio je Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost, uz podršku Grada Zrenjanina i ZREPOK-a.

Milena Bečejac