NEKADA SIMBOL BANATSKE RAVNICE KOJI PODSEĆA NA STARA, DOBRA VREMENA, KAO DA JE NESTAO SA PAŠNjAKA I LIVADA

Gde se izgubio đeram?
Izgleda da đeram, u gradu na Begeju, škripi još samo u pesmi. Nekada najrasprostranjenija naprava za zahvatanje vode po ravničarskim predelima još se zadržava kao simbol koji podseća na stara vremena, ali pored njega nema bunara ni žednih ljudi, ili su u suvenirnicama. U međuvremenu su se pojavili vodovodi, razne pumpe i veštačka vrela. Ali već deceniju ovde se jadikuje za đermom jer više nema „one vode”. Iz česama teče neka sumnjiva…
U prizivanju zdrave vode, đerma se setio ovdašnji hroničar Dejan Bošnjak.
Đ. Đukić, novinar „politike”

Opširnije u štampanom izdanju…