Német László, nagybecskereki püspök is részt vett a tanácskozáson

A kiskorúak védelmében szervezetek konferenciát

A mint az köztudott, Ferenc pápa meghívására a világ püspöki konferenciáinak elnökei február 21. és 24. között konferenciát tartanak a kiskorúak védelmében, melyen egyházmegyénk főpásztora, Német László SVD megyéspüpök, mint a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnöke vesz részt.
A Kiskorúak Védelmét segítő Pápai Bizottság és a Hittani Kongregáció szervezésében zajló konferencia előadások és nyelvcsoportban történő beszélgetések által akarja különösen is az egyházi emberek által kiskorúak kárára elkövetett szexuális visszaéléseket tematizálni annak érdekében, hogy az elkövetők semmi szín alatt ne végezhessenek tovább egyházi szolgálatot, az áldozatok pedig elindulhassanak gyógyulás hosszú és fáradságos útján. Fontos hangsúlyt kap a konferencia idején az egyes püspökök felelőssége és az az eljárásmód melyet „nulla tolerancia” mottó alatt, abban az esetben kell alkalmazniuk, ha szexuális visszaélésekről tudomást szereznek. A jövőre vonatkozó célja továbbá a Ferenc pápa jelenlétében zajló eseménynek a kikorúak prevenciója is. Éppen ezért napirenden vannak olyan megfontolások is, melyek az egyházban jelenlevő és a klérust érintő túlkapásokat, mint a klerikalizmust, a hatalommal való visszaélést, a tekintélyelvűség vagy önkényes magatartást, kívánják felszámolni.
A téma komolyságát jelzi már önmagába véve az a tény, hogy a világtörténelemben először fordul elő az, hogy a Szentatya egy probléma kapcsán összehívja a világ püspöki konferenciáinak elnökeit és a szerzetesrendek általános elöljáróit. Az utóbbi években sorra kerültek nyilvánosság elé olyan esetek, ahol bizonyítást nyert, hogy papok és szerzetesek szexuálisan bántalmaztak kiskorúakat. Sok esetben ezeket sajnos maguk a püspökök is igyekeztek eltusolni, a tettesek nem lettek kellő képen felelősségre vonva, a méltóságukban meggyalázott áldozatoknak pedig tovább kellett hallgatniuk. Ma minden püspök köteles ilyen esetben az előírásoknak megfelelően vizsgálatot indítani. Ha nem teszi, a Szentszék felmenti őt püspöki szolgálatából.
Imádkozzunk azért, hogy a püspöki konferenciák élén álló püspökök, szerzeteselöljárók, közösen a Szentatyával hivataluk felelősségét átérezve megvessék egy túlkapásokat és visszaéléseket nem tűrő, egy kísértéseknek ellenállóbb egyház jövőjének alapjait.
Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda