Nempomuki Szent János Székesegyház

Elköszöntek Pastyik Róbert székesegyházi plébánostól a nagybecskereki hívek

Pastyik Róbert székesegyházi plébános 2019. augusztus 1-je óta szolgálta Nagybecskerek hívő népét, akinek közel két éves munkájáért Kovács Oszkár, az egyháztanács elnöke mondott köszönetet június 6-án. Kiemelte, hogy Róbert atya a püspöki székhelyen töltött szolgálata alatt plébánosként, majd általános helynökként is számos kihívással szembesült, melyekre lelkiismeretesen és sikeresen vállalt.
A székesegyházi plébánia pasztorális életében kontinuitást biztosított a heti szentségimádás, a međugorjei imaóra, az Isteni irgalmasság imaórája és a különböző ájtatosságok megtartása.
A székesegyház belső megújulása – az Isteni irgalmasság kápolnájának megújítása, az ereklyetartó a főoltáron, a Prágai Kisjézus szobra a Mária-oltáron, a padok ülőfelületének cseréje, a harangok, a templom hangosításának és megvilágításának a korszerűsítése mind- mind az elköszönő plébános tevékenységét igazolja. Ezen ténykedését Léphaft Pál karikaturista is megörökítette, akinek alkotását öccse, Lébhaft József adta át Róbert atyának.
Pastyik Róbert 2011 óta szolgált a Nagybecskereki Egyházmegyében. 2015-ig a belgrádi Apostoli Nunciatúra titkára volt, innét járt ki Óborcsára. A hívek nem felejtik el mindazt a sok jót, amelyet értük és templomukért tett, hangsúlyozta Marija Ivetić, aki az ottani közösség nevében mondott köszönetet.
Róbert atya 2015-től pancsovai, majd 2019-től nagybecskereki plébánosként tevékenykedett. Mons. Fiser János általános helynök tragikus halálát követően, 2019. október 28-tól 2021. június 1-ig az egyházmegye általános helynöke volt.
Az idei évben a Szabadkai Egyházmegye főpásztora visszahívta egyházmegyéjébe, így 2021. június 13-tól már Bácskában teljesít szolgálatot.
Az elköszönő plébános megköszönte a közösségnek az együtt töltött időt és azt, hogy a sokszínűségben is tudtak együtt tevékenykedni Isten dicsőségére. Kiemelte, hogy a pap életének középpontjában mindig Krisztus kell, hogy álljon. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Nagybecskereki Egyházmegyében kiváló lelkipásztorok vannak, akiket főpásztorukkal együtt a hívek imájába ajánlott.
Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda