Közép-bánáti körúton a Magyar Nemzeti Tanács képviselői

Megtekintették a beruházásokat

Június 1-jén Közép-bánáti körutat tettek a Magyar Nemzeti Tanács képviselői, a látogatásuk alkalmával felkeresték Töröktopolyát, Tordát, Tamásfalvát és Magyarittabét. A bánáti településeken mgr. Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Jerasz Anikó a Végrehajtó Bizottság elnöke, Lulić Emil hivatalvezető, Gyetvai Tímea pénzügyi vezető és Sutus Áron a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke tettek látogatást, melynek során azokat a beruházásokat tekintették meg, melyek Magyarország Kormányának köszönve és az MNT támogatásával valósultak meg. Ezenkívül céljuk volt feltérképezni, hogy az elkövetkező időszakban milyen beruházások megvalósításására lenne szükség.
A Látogatásról Dobai János a tordai Helyi Tanács elnöke számolt be lapunknak.
-Az MNT delegációja először Töröktopolyát kereste fel, ahol a Szűz Mária Mennybemenetele – Nagyboldogasszony nevet viselő római katolikus templomot tekintették meg a vendégek. Tekintettel, hogy egy zarándokhelyről van szó a jövőben itt egy szabadtéri oltár kialakítására lenne szükség.
A látogtás Tordán folytatódott, ahol a civilszervezetek házát kresték fel, melynek felújítása két évvel ezelőtt kezdődött meg. A helybeliek terve ennek az épületnek a teljes felújítása, hogy az megfelejen minden követelménynek. A helybeli Ady Endre Általános Iskolban tett látogatás során, egy korszerű tornaterem kiépítésének a tervéről beszélgettek. A Nepomuki Szent János templomot is meglátogatták az MNT képviselői. A templom felújítására a nemrégiben Magyarország Kormánya a Templomfelújítási Program keretében 9,7 millió Ft értékű támogatást hagyott jóvá. A munkálatok során a templom külső és belső tatarozását fogják elvégezni. A tordai látogatás a Művelődési Otthonban zárult, ahol megtekintették a színháztermet, ahol a nemrégibe az MNT támogatásával a székek cseréje valósult meg. Ennek a beruházásnak az értéke 1,3 millió dinár volt.
Tamásfalván a Széchényi István Művelődési Egyesület székházát látogatták meg, melynél bővítési munkálatok végzését tartják célszerűnek. A tájházat is megtekintették, melynek felújítását az elkövetkező időben szintén szükséges lesz elvégezni.
Magyarittabén a felújított óvodát és a felújítás előtt álló színházteremet tekintették meg az MNT képviselői. Az óvodában elvégzett munkálatok 1,2 millió dinárba kerültek, míg a színházterem felújítási munkálatának értéke 600.000 dinár.
Ennek a látogatásnak igen nagy jelentősége volt az itt élő szórványmagyarság számára, mivel az MNT és Magyarország Kormányának a támogatásán kívül más lehtőségei nincsenek a fejlesztésekre-tette hozzá Dobai János.