NEPROPISNO PARKIRANJE KOLA KOD MALOG MOSTA

Bahatost vozača smeta pešacima
Svakog dana prostor na trotoaru ispred ulaza u Muzej zauzimaju automobili koji su tu parkirani, a zaustavljena vozila često se nalaze i pored trotoara, na traci za bicikliste. Nesavesni vozači verovatno se vode time da će na brzinu da svrate u obližnji kafić, pekaru ili trafiku, ne vodeći računa o pešacima i biciklistima kojima ugrožavaju kretanje.
Automobili se neretko parkiraju i preko puta, na kolovozu pred Malim mostom, čime stvaraju problem drugim vozačima i biciklistima, koji na uskom putu moraju da ih pretiču.

M. M.