Nezaposlenost na teritoriji srednjeg Banata

Na evidenciji Nacionalne službve za zapošljavanje – Filijala Zrenjanin, na području Srednjobanatskog okruga je 17.739 lica (od toga 8.719 su žene), a na teritorji grada Zrenjanina bez posla je njih 8.880. Najviše je nezaposlenih nekvalifikovanih radnika – 7.264, sa trogodišnjom srednjom školom – 4.288., a sa četvorogodišnjom – 3.924. 
Sa završenom višom školom ili trogodišnjim visokim obrazovanje, posao čeka 752 lica, a sa diplomom fakulteta 1.067. Na evidenciji su i tri doktora nauka.


M
.B.