Non-papir

Piše: Ljiljana Bailović

Redakcija lista „Zrenjanin” dospela je u ekskluzivnu priliku da objavi izvanredno važan non-papir, koji nam je došao sa veoma važne, ali veoma nepoznate adrese. Kao što ste odmah shvatili, radi se o vrlo poverljivom ne-dokumentu, koji može da promeni političke i sve druge okolnosti na Balkanu, u Evropi i u celom svetu. Redakcija lista „Zrenjanin” podeliće svoja jedinstvena saznanja o sadržaju non-papira, o kome će danima i nedeljama pričati svi belosvetski analitičari, političari i uopšte korifeji slobodno-neslobodne i na svaki drugi način zapetljane misli.
Dakle, šta piše u non-papiru, koji dolazi sa veoma nepoznate adrese, nepoznatim putevima, do naše redakcije? Ukratko, ne-dokument obuhvata celu zbirku ne-recepata za dug i srećan život svakog ljudskog stvora, ako se opredeli za miroljubivu koegzistenciju sa drugim ljudskim stvorovima. Zatim su tu basme za postizanje istog, ako se pravilno izgovaraju našte srca svakog jutra. Posebno su zanimljive mape, iako ugrubo iscrtane, koje predstavljaju put dobre misli za razgraničenje od ne-dobre misli. Sve zajedno može se uzeti (i ne uzeti, kako se uzme) kao ne-ponuda ne-postojećeg ne-darodavca, o kojoj očevidno nemaš sa kim da raspravljaš, pošto je u obliku ne-dokumenta. Ali, nema sumnje da ta ne-ponuda postoji, čim je objavljena.
Redakcija lista „Zrenjanin” se zato i opredelila da otvori svoje stranice, kako bi ovaj ne-dokument ugledao svetlost dana. I sad se nema kud. Non-papir je ovim putem obelodanjen, pa je sad na svima da vide šta će sa njim. Svet je ušao u novu eru ne-postojanja ne-politike u post-istinitom vremenu.