NOVA KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV KAFILERIJE – PODNOSILAC LIDER ZELENIH

Ne tražimo zabranu rada već poštovanje mera zaštite

Predsednik Gradskog odbora Zelene stranke A. J. je 15. juna podneo Osnovnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u kafileriji zato što nisu preduzeli potrebne mere kako bi sprečili da se iz pogona ispuštaju neprijatni mirisi.
U krivičnoj prijavi se navodi da je ova firma za reciklažu nemetalnih otpadaka i ostataka dužna da to učini, prema članu 55 Zakona o zaštiti vazduha. Takođe se ističe da nisu preduzeli mere zaštite životne sredine, prekršivši član 261 Krivičnog zakonika.
– Emisije neprijatnih mirisa koje se šire usled procesa u kafileriji stvaraju velike probleme stanovnicima Zrenjanina, na šta je bezbroj puta tokom poslednjih desetak godina ukazivano komunalnoj miliciji, zatim komunalnoj i inspekciji za zaštitu životne sredine. Te prijave pokazuju da se nepodnošljiv smrad najviše oseti na teritoriji 4. jula, Šećerane, Zelenog polja, ali i u drugim delovima Zrenjanina, čak i u strogom centru – objasnio je u krivičnoj prijavi A. J.
On je napomenuo da se širenje smrada obavlja periodično, a ne svakodnevno, u poslednjih 20 godina. Predsednik zelenih u Zrenjaninu je u prijavi naglasio da ne traži da se kafilerija zatvori.
– Ne tražim da se preduzeću potpuno zabrani proizvodnja jer to i nije posao javnog tužilaštva. Samo tražim da se počinioci krivičnog dela kazne za nepoštovanje propisanih mera zaštite jer bi u 21. veku svakako bilo moguće da se uvedu proces proizvodnje i tehnologija kojima bi se ispoštovali standardi i kojima se ne bi ugrožavalo zdravlje građana.
Podnosilac je u prijavi zabeležio i da je evidentno da se nije okončao postupak protiv kafilerije koji je vođen u Privrednom sudu. Ističe se da je firma i nakon toga nastavila da ispušta nepodnošljiv smrad, te da odgovorna lica ne preduzimaju ništa po pitanju postavljanja zaštite koja bi delotvorno uklonila emisiju neprijatnih mirisa.
Gonjenje učinilaca krivičnog dela protiv životne sredine jeste obaveza koju javno tužilaštvo ima, ne samo sa aspekta unutrašnjeg prava, već i u sklopu preuzetih obaveza na međunarodnom planu, zaključuje se u krivičnoj prijavi predsednika GO Zelene stranke.

  • OČEKUJE SE NOVI POSTUPAK U PRIVREDNOM SUDU
    Podsetimo, Privredni apelacioni sud u Beogradu novembra prošle godine usvojio je žalbe predstavnika „Prekona” i ukinuo presudu zrenjaninskog Privrednog suda od 10. maja 2019, kojom je ovoj firmi bio zabranjen rad na tri godine ukoliko ne ugradi prečišćivače tako da ne emituje neprijatne mirise. Rukovodioci „Prekona” su ovom presudom bili osuđeni za dva privredna prestupa. Prvi – što u toku šest meseci 2016. godine nisu merili emisije zagađujućih materija, a drugi – što nisu primenili mere koje bi smanjile neprijatne mirise, bez obzira na to što koncentracija emitovanih materija u otpadnom gasu nije prešla granične vrednosti. Osim mere zabrane rada, ova firma je dobila i jedinstvenu novčanu kaznu od 3,5 miliona dinara.
    Predmet je vraćen zrenjaninskom Privrednom sudu na ponovni postupak, ali nijedno ročište do sada nije održano.

M. Maričić