POKRENUTA GRAĐANSKA INICIJATIVA ZA OŽIVLJAVANJE CENTRA

Ključan problem parkinga

Grupa građana koju čine zakupci i vlasnici lokala u centru Grada predložila je promenu načina naplate parkinga u centralnoj (crvenoj) zoni.
Kako navode u pismu koje su, uz više od 70 prikupljenih potpisa, predali nadležnima, smatraju da je parking jedan od ključnih problema kada je u pitanju odlučivanje građana za dolazak u centar. To vide kao jedan od glavnih razloga zbog kojeg se građani sve češće odlučuju za odlazak u „Aviv park” kako bi obavili kupovinu ili prošetali, iako im je centar bliži. Sve navedeno se loše odražava na poslovanje.
Njihov predlog je da se u određenom vremenskom intervalu (oko 150 minuta) dozvoli besplatno parkiranje kako bi sugrađani obavili šta imaju u centru, dok bi subotom, po njihovom predlogu, parking trebao da bude besplatan, jer tada dolazi najviše ljudi sa strane. Grupa građana smatra da je realizacija ovog predloga moguća, jer u centru postoje tri parkinga sa rampom na kojima bi provera bila lako izvodljiva.

TEŠKO DO KOMPROMISA
Iako nije bio upoznat sa ovom inicijativom građana, Goran Starčević, direktor JKP „Pijace i parkinzi”, objasnio je da njeno usvajanje ili odbijanje zavisi od gradske Skupštine koja će o tome odlučivati, dok će JKP „Pijace i parkinzi” sprovoditi odluke nadležnih.
Kako je u crvenoj zoni vreme parkiranja ograničeno na 120 minuta, nenaplaćivanje u periodu od više od dva sata značilo bi besplatan parking u toku celog dana, cele nedelje.
Kako navodi Starčević, lokacije na kojima se nalaze parkinzi planski su odabrane. Ističe da ipak mora postojati neka vrsta saobraćajne kulture. Takođe, moraju se poštovati zakoni koji se sprovode kada je parkiranje u pitanju. Parking mesta su javna površina koja je sredstvima Grada uređena za tu svrhu.
– Cilj plaćanja parkinga nije naplata radi naplate, već omogućavanje smenjivosti vozila. Vremensko ograničenje postoji kako bi se osiguralo kruženje i pružila mogućnost drugim korisnicima da nađu parking. Sistem parkiranja ima cilj, a naplata parkinga sprovodi se kao deo obaveze upravljanja javnim površinama – izjavio je Starčević.

POREĐENJE SA TRŽNIM CENTRIMA NEREALNO
Kada su u pitanju tržni centri, Starčević smatra da parkinzi u njima i oni na javnim površinama ne mogu da se dovode u vezu. Cilj besplatnog parkinga u tržnim centrima jeste da privuče kupce, oni su deo tih centara i sa tom svrhom su i napravljeni.
– Kada je u pitanju centar grada, situacija je malo drugačija. Naplata parkinga nije nikakva novost, to su javne površine, pa naplata nije hir, već ima svoj cilj i ona se sprovodi već decenijama. Mislim da ipak mora postojati neki red i poštovanje zakona, a kada bi se pružila mogućnost proizvoljnog parkiranja taj red i dinamika bi se narušili – zaključio je Starčević.
Prema rečima Saše Santovca, zamenika gradonačelnika, u gradskoj kući nisu upoznati sa ovom inicijativom.J. Šormaz

J. Šormaz