NOVI KOMUNALNI CENOVNIK NA TERITORIJI GRADA ZRENjANINA

Korišćenje javnih površina – po zonama

Promenjene su naknade za korišćenje javnih površina, po zonama – od pete do ekstra zone.
Za kioske i ugostiteljske bašte dnevne naknade su u rasponu od 5 do 30 dinara po kvadratnom metru. Za zimske bašte najveća naknada je 45 dinara dnevno po kvadratu. Za otvorene i pokretne tezge naknada je između 18 i 80, a za frižidere i rashladne vitrine od 12 do 46 dinara po kvadratnom metru dnevno.
Naknada za postavljanje šatora cirkusa i zabavnih parkova, sportskih terena, klizališta, terena za odbojku, košarku i skejt je u rasponu od 12 do 60 dinara po kvadratnom metru dnevno.
Naknada za korišćenje slobodnih površina za postavljanje šatora u Zrenjaninu je 25, a u naseljenim mestima 12 dinara po kvadratnom metru.
Naknada se umanjuje za 90 odsto kada se javne površine koriste za održavanje verskih i drugih tradicionalnih i neprofitnih manifestacija, a ako su humanitarne i ako se delom finansiraju iz gradskog budžeta, naknada se umanjuje za 99 procenata.

M. Sn.