ZASEDALA SKUPŠTINA GRADA ZRENJANINA

„Vodovodu” još 43 miliona dinara

Rebalansom budžeta za tekuću godinu, usvojenim kao dopuna dnevnog reda zasedanja Skupštine Grada Zrenjanina u sredu, povećani su i prihodi i rashodi. Po novom proračunu prihodi iznose 5 milijardi i 8,3 miliona dinara, što je za 2,8 odsto procenata više nego što je prethodno planirano. Budžetski deficit sada je 335,65 miliona dinara što je povećanje za 71 milion. Obezbeđeno je pokrivanje deficita, delom iz prodaje nefinansijske imovine, vredne oko 100 miliona dinara i od viška prihoda iz ranijih godina od 517 miliona dinara. Shodno rebalansu, većina stavki o utrošku budžetskog novca srazmerno su porasle.
M. Sn. / M. Ml.

Opširnije u štampanom izdanju