O POSLOVANJU FIRME NA ČIJOJ PARCELI U RADNOJ ZONI STANUJU RADNICI IZ KINE

U 2019. bez prihoda od najlonskih vrećica

Da su se obistinile najave iz avgusta 2015. godine, danas bi se na parceli „Rakić plasta” u novoizgrađenoj hali proizvodile plastične vrećice sa zipom, a primljeni bi bili i novi radnici. Do kraja 2018. godine ova firma postepeno uvećava svoje prihode prodajući kese sa patent-zatvaračem.
Međutim u 2019. proizvodnja kao da je stala, a imovina „Rakić plasta” raste tri i po puta, pokazuju finansijski izveštaji sa APR-a. Iste godine svečano je otvoreno gradilište obližnje fabrike guma „Linglong”. Za godinu dana, na parceli „Rakić plasta” osvanuo je kontejnerski smeštaj za radnike iz Kine.
Aprila 2015. direktor „Rakić plasta” Siniša Rakić i tadašnji gradonačelnik Čedomir Janjić potpisuju Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta na delu parcele u radnoj zoni kraj puta ka Beogradu. Cena, uz odobreni popust od 30 odsto za jednokratno plaćanje, iznosila je 24.500 evra (2.946.000 dinara). Rok za plaćanje je bio 15 dana od zaključenja ugovora. U avgustu te godine „Rakić plast” kupuje i preostali deo parcele za 17.640 evra (2.119.000 dinara), takođe uz popust.
Namera je bila da se na ovom placu izgradi nova proizvodna hala, kako je pri potpisivanju ugovora izjavio Siniša Rakić. Naredne godine njegova firma beleži 7.492.000 dinara poslovnih prihoda, stečenih potpuno od prodaje proizvoda – najlonskih vrećica sa zipom. Nekretnine, postrojenja i oprema koje su na kraju 2016. posedovali vredeli su 8.730.000 miliona dinara. Dugoročno zaduženje firme bilo je 761.000 dinara.
Godine 2017. „Rakić plast” prihoduje još više – 8.244.000 dinara. Veći deo zarađen je od prodaje kesica (7.411.000), a ostatak je prispeo iz premija, subvencija, dotacija. Dugoročni dug je isti, a imovina je vrednija za oko milion dinara.
Prihodi narastaju do 13.362.000 dinara naredne godine, pokazuju podaci bilansa uspeha iz 2018. Od toga je 64 odsto zarađeno prodajom vrećica, a ostatak je dospeo od subvencija. Dugoročnih obaveza nije bilo. Nekretnine i oprema su ponovo uvećani i krajem te 2018. vrede nešto više od 10 miliona dinara.
Međutim, u 2019. „Rakić plast” prihoduje znatno manje – 7.716.000 dinara, i to samo iz subvencija. Ništa nije bilo zarađeno od osnovne delatnosti firme. Uprkos tome, preduzeće se zadužuje za 21.840.000 dinara, a imovinu uvećava na 38.317.000 dinara, pokazuju podaci Bilansa stanja od 31. decembra 2019. Te 2019, kako je jesenas za „Zrenjanin” objasnio Siniša Rakić, kupljene su nove mašine.
Međutim, ono što se uočava pri analizi finansijskih izveštaja „Rakića plasta” jeste da se bilansi iz 2019. i 2018. ne poklapaju kada je reč o parametrima poslovanja za 2018. godinu. Tako, na primer, Bilans uspeha iz 2018. beleži da su ukupni poslovni prihodi 13.362.000, a Bilans uspeha iz 2019. za prethodnu godinu navodi da je iznos poslovnog prihoda 13.261.000 dinara.- „Rakić plast” je u 2017, 2018. i 2019. imao troje zaposlenih.


GRADNЈA POGONA DO 2023. GODINE
„Rakić plast” je dobio građevinsku dozvolu za izgradnju objekta za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa 8. avgusta 2017, a gradnja je trebalo da počne u naredne dve godine. Pred isticanje građevinske dozvole, 2. avgusta 2019, Odeljenje za urbanizam potvrdilo je prijavu radova „Rakić plastu” za zidanje pogona plastične ambalaže. Ovo zdanje bi moralo da bude izgrađeno do 31. jula 2023. godine. – Mi planiramo pogon i treba nam. Prošle godine smo kupili nove mašine pa je sada teško obezbediti kreditiranje kod banaka. Trenutno proizvodimo u prostoru „Penfarma” – izjavio je u septembru 2020. za naš list Siniša Rakić.

Milana Maričić