OBAVEŠTENJE ZA IZBEGLA LICA: Pomoć za ekonomsko osnaživanje

Poverenik za izbeglice i migracije Grada Zrenjanina Vjerka Hrubik obaveštava izbegla lica koja imaju ili su ukinula izbeglički status, sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina, da je raspisan javni poziv za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje kroz dohodovne aktivnosti. Javni poziv je otvoren od 20. jula do 23. avgusta 2017. godine.
Obrazac za prijave i sve dodatne informacije mogu se dobiti kod poverenika za izbeglice (Gradska upra,Trg slobode 10) ili pozivom na broj telefona 023/315 0186.