OBAVEŠTENJE ZA IZBEGLA LICA

Pomoć za kupovinu kuća na selu

Povereništvo za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi Zrenjanina, obaveštava izbegla lica, koja imaju ili su ukinula izbeglički status, sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina, da je raspisan javni poziv za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica. Reč je o kupovini seoske kuće sa okućnicom na teritoriji grada Zrenjanina, kao i dodeli jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu za njenu adaptaciju.
Prijave na javni poziv se podnose do 7. maja ove godine. Obrasci za prijavu i sve dodatne informacije mogu se dobiti kod poverenika za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi grada Zrenjanina ili na broj telefona 315 01 86.