OBELEŽAVANjE KOLOVOZA

„Vaj faj“ pešački prelaz do gradske kuće

Pre nekoliko dana obeležen je prvi „zakrivljeni“ pešački prelaz u Zrenjaninu koji, u samoj krivini, spaja suprotne strane Subotićeve i Ulice Narodnog fronta sa Trgom slobode. Učesnici u saobraćaju privikavaju se na novi režim u centru grada, pa će tako sada vozači motornih vozila, motocikala, ali i bicikala morati posebnu pažnju da vode o pešacima koji su dobili širok prelaz i otvoren pristup Trgu slobode. Prve reakcije Zrenjaninaca na ove velike promene u saobraćaju, naročito onih naših sugrađana koji su pretežno pešaci, su dosta pozitivne.
S.V.