OBERAČKA USKUTOČNENÁ VO VESELEJ ATMOSFÉRE, FESTIVAL ZVYKOV A OBYČAJÍ POD DAŽĎOM

Óda kultúry v Aradáči

V sobotu 7. Septembra Združenie vinohradníkov Aradáč a Miestny odbor Matice slovenskej Aradáč realizovali dve manifestácie v tejto osade, a to Oberačku a Festival zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli.
Oberačka sa začala tak, že sa návštevníci a členovia združenia zoskupili v miestnostiach Harmónie, a o 11 hodine sa začal defile dedinou po vinohrad rodiny Godovej.
Domáci dočkali oberárov s úsmevom, rôznymi slanými a sladkými koláčami. Spievalo sa, tancovalo a oberalo hrozno v dobrej atmosfére. Po návrate do Harmónie, mladé dievky múľali hrozno a vychutnalo sa aj prvé, mladé, sladké vínko.
Po obede v Harmónie sa folklórny súbor Krajan – Vojvodina spolu s domácimi súbormi presunul do Základnej školy Bratstva, kde sa o 15. Hodine začali zoskupovať folklórne súbory z Vojvodiny, ktoré boli prihlásené na 12. Festival zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli.
Po samom defile sa začal aj galakoncert na nádvorí Hasičského domu.


Galakoncert hymnou Aradácko šíre pole otvorili malí folkloristi Detského folklórneho súboru Základnej školy Bratstvo. V. Otváracom programe spievali i sólisti Anička Zvarová s piesňou Keby mi pred domom…, a Denis Straka s piesňou, ktorú predniesol na festivale V pivnickom poli Zasadiv som čerešničku v zime.
Potom Detské jarné hry tancovali deti z Aradáča a s programom pokračovali Kulturno – umelecký spolok Sládkovič, staršia tanečná skupina Maratonci, Boľovce s choreografiou Hej, rozmarín, Dolnozemský umelecký kolektív Krajan – Vojvodina, Bratislava s choreografiou Verbujú, verbujú. Po nich vystúpili Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru FS Rozmarín, Kovačica s obyčajom Močí dievča konope, Folklórny súbor Vreteno, Kultúrne centrum Kysáč s obyčajom V Bystrici na tanci. Z Kysáču do Aradáča zavítala i Ženská speváčka skupina a predniesla zmes ľudových piesní. Jediný KUS, ktorý vystúpil po srbský, bol Centar za očuvanje tradicionalne kulture Đerđef, Zrenjanin – predniesli Igre iz okoline Leskovca. SKOS Detvan z Vojlovice vystúpil s obyčajom Pastierska rozprávka a Kultúrno – umelecký spolok Petrovská Družina, s Dostali ste pekné pozdravenia. Festival uzavreli stylizovaným tancom Vôľu nimam Kultúrne centrum Aradáč, Folklórny súbor Mladosť.

  • NOVÝ MODERÁTORSKÝ PÁR
    Konferansu na starosti toho roku mal Ivica Grujić Litavský, ktorý aj moderoval program spolu s Milanou Jovićovou.

  • VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JEDINE SPRIEVODNÉ PODUJATIE
    Keď ide o sprievodné podujatia, toho roku na festivale bolo jedno, a to výstava fotografií Ivana Pančića z Matičneho turnaja v malom futbale, ktorý toho ROKU v júli MOMS Aradáč organizoval spolu s Futbalovým klubom AŠK ARADÁČ.

  • KTO POMOHOL ARADAČANOM
    Festival podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Pokrajnský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny, Mesto Zrenjanin a Miestne spoločenstvo Aradáč. Finančné pomohli aj PerSu markety, Gebi a kvetinárstvo Daruši.

Stranu pripravila Suzana Kokavská / Foto: Ivan Pančić