Obrazovanje

Piše: Ljiljana Bailović

Koliko ima mladih ljudi sa fakultetskim diplomama na spiskovima nezaposlenih? Mnogo. Narod nikako da se opasulji, samo elita treba da studira, ona koja posle i ne mora da radi za hleb, nego samo da unapređuje (nasleđeni) biznis, politički ili privatni, tako se čini. A na privatnim fakultetima da se dopunski školuju oni koji već imaju posao, da bi ga verifikovali i zadržali, zar ne?
Tako je, sve više, i u svetu. Čak su nam i krimi tv serije počele to objašnjavati – eto, i scenaristi „Mornaričkih istražitelja” pišu priče o zločinima među postdiplomcima poznatog američkog univerziteta, sve sa statističkim podacima koji potkrepljuju „osvetničku motivaciju”, jer se, kažu, tek 15 odsto tih najbolje obrazovanih mladih ljudi zapošljava u struci. Ostali rade kao noćni čuvari, magacioneri… i do kraja života će otplaćivati bankarske kredite koje su podizali da bi se uzalud školovali.
No, plašim se da se pomalja ideja da i srednje obrazovanje treba da bude dostupno samo deci koja su prvo našla posao. S malih ekrana upućuju nas da tzv. dualno obrazovanje podrazumeva da, po završetku osnovne škole, dete prvo pronađe firmu u koju će ga primiti da bude stolar, mesar, konobar, birotehničar… te će ga ta firma upisati u školu za ta zanimanja, a onda dve nedelje školske nastave, dve nedelje prakse u firmi u kojoj đak već radi. Uveravaju nas da zemlje koje imaju dualno obrazovanje, nemaju problema sa nezaposlenošću omladine. Ne znam, možda to tamo u Nemačkoj. Samo, imajući u vidu našu realnost, pribojavam se da će, na ovaj način, tek malom procentu dece i srednja škola ostati dostupna, jer ne mogu da se zaposle ni sa svršenom školom, a kamo li unapred. Povećaće se, bojim se, broj dece koja uopšte neće ni ući u školski sistem…
Imate li i vi utisak da 21. vek, i globalni kapitalizam, za sada tiho, skidaju obrazovanje sa prioritetnih lista?