OBUKA ZA RAD U POLICIJI: Upis 1.400 polaznika

Ministarstvo unutrašnjih poslova 24. marta je raspisalo konkurs za upis 1.400 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika .
Konkursom su predviđena radna mesta – policajac (480 polaznika), saobraćajni policajac (250), granični policajac (270) i policajac za rad u zajednici (400) na području Policijske uprave za grad Beograd i 26 područnih policijskih uprava. Kanditati mogu da se prijavei do 8. aprila.

Jedan od uslova je da kandidat nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno više od 27 godina (za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta), te da ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije.
Prilikom prijave na konkurs kandidati imaju mogućnost izjašnjenja za koje će seradno mesto osposobljavati – policajac, sobraćajni policajac, granični policajac, policajac za rad u zajednici.
Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova http://www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku http://www.copo.edu.rs.