ODRŽAN OKRUGLI STO ZRENjANINSKOG EDUKATIVNOG CENTRA

Izazovi i rizici po bezbednost žena na lokalnom nivou

Projekat „Uvođenje rodne perspektive u sektor bezbednosti na lokalnom nivou – identifikovanje potreba marginalizovanih grupa žena”, realizovan je uz podršku OEBS Misije u Srbiji i Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju u periodu od septembra 2018. do juna 2019. godine. Ovo je bila i tema okruglog stola Zrenjaninskog edukativnog centra (ZEC) održanog u petak, 24. maja u multimedijalnoj sali gradske kuće.

IDENTIFIKOVANjE RIZIKA
– Cilj nam je bio da identifikujemo rizike po bezbednost žena u lokalnim sredinama, i unapredimo podršku i pomoć ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja, kroz veće uključivanje u procese odlučivanja na lokalnom nivou. Njihova uključenost je važna jer nijedna pravno obavezujuća odluka koja se donosi (lokalne strategije, akcioni planovi), ne može biti rodno neutralna – različito utiče pre svega na žene i muškarce, a potom u okviru tih grupa imamo razlike i u odnosu na godine (dečaci, devojčice, starije žene i muškarci), na nacionalnu pripadnost, stepen obrazovanja, da li je u pitanju osoba sa invaliditetom, kao i njeno mesto prebivališta – objasnila je Radoslava Aralica, koordinatorka projekta i predsednica Upravnog odbora Zrenjaninskog edukativnog centra.

M. Malbaški
Opširnije u štampanom izdanju