ODZNELI V JEDNOM DNI OBERAČKA A FESTIVAL ZVYKOV A OBIČAJí V ARADÁCKOM Šírom poli: tradícia, kroje a spev poznačili deň

Zjednotení aradáčski Slováci – krása pre všetky zmysly

 

V sobotu, 8. septembra, v aradáckom šírom poli podarilo sa zjednotiť všetke slovenské združenia a spolky na jednom mieste a v organizácie dvoch podujatí v jednom dni, a tak odzneli spolu 11. Oberačka a 11. Festival zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli.
Podujatie organizovali Miestny odbor Matice slovenskej v Aradáči, Združenie vinohradníkov a pomohli im Spolok žien Ruža a Združenie občanov Harmónia.
Okrem Oberačke a Festivalu zvykov a običají, organizované boli i výstava fotografií Petra Dešića, výstava ručných prác spolkov a jednotlivcov z Aradáča a iných slovenských osád.

Na rozdiel od vlani…
Rekordný počet traktorov a prikolíc toho roku naštartoval na defilé o 10h ráno v sobotu z nádvoria Hasičského domu (prvykrát), a sprievodu sa pridali aj folkloristi z Iloka a Kovačice.
Oberári, usmiati a rozospievaní, najprv navštívili Hučokov vinohrad, potom vinohrady rodín Abelovský, Šjagi, a dokonca rodiny Viliačik, majiteľa Pavela Viliačika, kde sa hrozno aj oberalo.
Vo veselej atmosfére sa jedlo, pilo, vychutnávalo mladé vínko a spievalo.
Organizátori sú spokojní počtom, ale i štruktúrou oberárov: v Oberačke sa zúčastnili aj deti, dcéry a synovia členov Združenia vinohradníkov, ako maličkí, tak aj veľkí, a aj tí najmladší boli v kroji.

Na Festivale 13 spolkov
Na tohoročnom Festivale zvykov a običají zúčastnilo sa 13 spolkov, a to dva z Kovačice, tri zo Zreňaninu, potom po jeden zo zahraničia, a to zo Zvolenskej slatiny a Iloka, a potom z Lukićeva, Hajdušice, Vojlovice, Kysáča, Nového Sadu, Boľoviec a domáci foklórny súbor Mladosť.
Otvorili ho slávnostne zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade Igor Vencel, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová a Branislav Kulík, ktorý sa slova ujal v mene predsedu Matice slovensej v Srbsku.
Program otvorili, ako minulé roky, aradáčske Meškárky, v trochu inakšom zostave ako ináč, ale predsa oduševnili prítomných.
Konferansu aj toho roku na starosti mala učiteľka slovenského jazyka na Základnej školy Bratstva Jaroslava Števková, a moderátorky boli Adela Obšustová a Natália Naďa Zakićová.

  • Kto pomohol pri organizácie?
    Podujatia finančne podporili Mesto Zreňanin, Miestne spoločenstvo Aradáč, a keď ide o Oberačku, pomohol aj Sekretariát pre poľnohospodárstvo APV. Organizovať Festival zvykov a obyčají pomohli, okrem Mesta Zreňanin a Miestneho spoločenstva Aradáč, PUMA, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku, a potom i Gomex, Helenagraf doo, Gebi a Miomar Agrar.

Stranu pripravila Suzana Kokavská / FOTO Ivan Pančić

1-2

1-6

2-2

2-4