OFTALMOLOGIJA DOBILA SAVREMEN UREĐAJ: POTREBNA DALjA OBNOVA OPREME I VIŠE LEKARA

Novi mikroskop za operacije oka

Posle tridesetak godina, Odeljenje oftalmologije Opšte bolnice dobilo je nedavno nov operacioni mikroskop, neophodan, između ostalog, za operacije katarakte. Aparat je nabavljen od donacije Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, koja je iznosila 7.910.000 dinara.
Reč je o jednom od novijih modela operacionog mikroskopa, navodi dr Milena Gvero, načelnica Odeljenja oftalmologije u Opštoj bolnici.
– Zahvaljujući ovom mikroskopu izvanredne optike, svi koji radimo operacije takoreći smo progledali! Bili smo u opasnosti da obustavimo programe zbog toga što je starom mikroskopu isticao rok trajanja, a služio nas je 20-30 godina. Velika je potreba za operacijama – naročito katarakte, koju je nemoguće izvesti bez dobrog operativnog mikroskopa – kaže dr Gvero.
Ostatak oftalmološke opreme u Bolnici takođe je dugog veka. Kako kaže načelnica Odeljenja, pre svega bilo bi potrebno obnoviti osnovno radno sredstvo – mikroskope kojima se vrše pregledi.
Godišnje se uradi 600 – 700 operacija oka u zrenjaninskoj bolnici. Potrebe su veće, ali kapaciteti za sada toliko dozvoljavaju, navodi dr Milena Gvero.
– Nema dovoljno kadra, što se naročito odražava na ambulantni rad. Moramo da pokrijemo hitne pacijente, zatim one koji treba da se operišu, tako da ostaje nedovoljno vremena za preglede svih ambulantnih pacijenata. Međutim, nadamo da će biti bolje jer imamo specijalizante koji bi trebalo uskoro da nam se priključe. Smatram da ipak ne zaostajemo za drugim oftalmološkim centrima. U malo većem broju počeli smo da radimo ultrazvučnu operaciju, koju pacijenti nazivaju laserskom – ističe ona.
Dodaje da su liste čekanja za operaciju katarakte značajno smanjene u poslednjih nekoliko godina. Naime, Fond za zdravstveno osiguranje početkom prošle godine uveo je softver za centralizovano vođenje lista čekanja u zdravstvenim ustanovama, što omogućava da se one svakodnevno prate, da se razdvoje prvi od kontrolnih pregleda za novoprijavljene pacijente, a takođe i da se spreči pojavljivanje pacijenata na više od jedne liste za istu intervenciju. Takođe je uvedena i mogućnosti da se građani operišu u privatnim klinikama na teret Fonda.
Prema podacima RFZO, na operacije katarakte sa ugradnjom intraokularnog sočiva (mekog i rigidnog) u zrenjaninskoj Opštoj bolnici čeka ukupno 648 pacijenata. Do kraja decembra izvedeno je 34 zahvata, a nakon toga su na red došli pacijenti koji su na listu upisani od jula 2018.M. Maričić

M. Maričić