OPŠTINSKI POZIVI ZA PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA U DRUGOJ POLOVINI OVE GODINE

U Srednjobanatskom okrugu nastavlja se praksa primene podsticajnih mera zapošljavanja nezaposlenih putem udruživanja finansijskih sredstava lokalnih samouprava i Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ). Kako objašnjava Aleksandra Štrbac, savetnik za planiranje karijere u filijali zapošljavanja u Zrenjaninu, projekti javnih radova odnose se na socijalno-humanitarne delatnosti, održavanje i obnavljanje javne infrastrukture, kao i održavanje i zaštitu životne sredine i prirode.
– Ti poslovi traju do četiri meseca, radnici koji se uključe biće angažovani po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima, s tim da se obezbedi najmanje 70 odsto nezaposlenih iz kategorija ugroženih na tržištu rada. Mesečna prinadležnost je do 22.000 dinara.
Po programu za samozapošljavanje, nezaposlenim sa područja novebečejske komune, za privatni biznis za novoregistrovane delatnosti odobrava se subvencija od 200.000 dinara (odnosno 220.000 za viškove zaposlenih, a 240.000 za nezaposlene osobe sa invaliditetom). Javni poziv otvoren je do 5. jula.
Pozivi za program novog zapošljavanja teže zapošljivih lica u sve tri opštine otvoreni su do utroška sredstava, a najkasnije do 29. novembra. Subvencija za ovu meru je u jednokratnom iznosu od 200.000 dinara i odobrava se poslodavcima na teritoriji opština Žitište, Nova Crnja i Novi Bečej. U opštinama Žitište i Nova Crnja to su radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, viškovi zaposlenih, Romi, lica bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama, žene, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, mladi do 30 godina, lica starija od 45 godina.
Dodatne ciljne grupe u novocrnjanskoj lokalnoj zajednici su izbegla i raseljena lica i pripadnici sporazuma o readmisiji, a u Žitištu žrtve porodičnog nasilja i žrtve trgovine ljudima. Novi Bečej: teže zapošljive kategorije, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, žrtve porodičnog nasilja, lica starija od 50 godina sa statusom viškova zaposlenih i mladi do 30 godina starosti, bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama, u domskom ili hraniteljskom smeštaju.
Na javne pozive za stručnu praksu opština Nova Crnja i Žitište može da se konkuriše do utroška sredstava, a najkasnije do 29. novembra.

Uređivanje groblja u Jaša Tomiću i Busenju
Od početka juna na poslu uređivanja zapuštenog groblja u Jaši Tomiću radi pet osoba angažovanih po konkursu za organizovanje javnih radova.
– Uklonjeno je mnogo divljeg rastinja, betonirano je 185 metara staza, a nameravamo da se izbetonira još 280 metara. Od jeseni se planira i izgradnja kapele, za šta već postoji projekat, kao i građevinska dozvola – kaže Dragomir Popara, predsednik Saveta MZ Jaša Tomić naglašavajući da će biti sređeno i groblje nadomak zaseoka Busenje.B. Š.

Nadoknada za praksu
Stručna praksa traje najduže 12 meseci, a angažovani dobijaju novčanu naknadu, zavisno od stepena stručne spreme. Iznos je 16.000 dinara za one sa završenom srednjom školom, 18.000 za lica koja su završila visoke škole, a sa četvorogodišnjim visokim obrazovanjem 20.000 dinara.

M. B.