OTKRIVAMO: KOLIKO NOVCA SU TROŠILI RUKOVODIOCI „VODOVODA” NA GORIVO

Više stotina hiljada samo za službeni put

Nekadašnji direktor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Ivan Dević i njegovi najbliži saradnici Dragan Pajić, Vinko Simeunović i David Dimkić su za deset meseci, tačnije od juna 2017. do aprila 2018. godine, ukupno potrošili 352.307,39 dinara na gorivo. To su ostvarili koristeći kartice ovog komunalnog preduzeća, koje im je dodelio Ivan Dević, potvrđeno je u „Vodovodu”.
U odgovoru koji smo dobili od ovog preduzeća putem zahteva za pristup informaciji od javnog značaja, saznajemo da se vozila u koja je gorivo sipano putem kompanijskih kartica ne nalaze isključivo u vlasništvu JKP „Vodovod i kanalizacija”. Takođe napominju da ne postoji odluka o upotrebi privatnog vozila u službene svrhe, kao ni putni nalozi o pravdanju pređene kilometraže i utrošenog goriva. Dodatno iznenađuje činjenica da je ovim licima i osim novca za gorivo, isplaćivana naknada putnih troškova na koja ne bi trebalo da imaju prava ukoliko koriste službena vozila.
Na osnovu pravilnika o korišćenju službenih vozila u JKP „Vodovod i kanalizacija”, u koji redakcija lista ima uvid, pravo na stalno korišćenje službenog vozila sa ili bez vozača imaju direktor i izvršni direktori. Po potrebi, to pravo imaju tehnički direktor, rukovodioci službi, odgovorni zaposleni u službi transporta i mehanizacije. Takođe, putni nalog popunjava vozač službenog vozila. Vozač je obavezan da pre otpočinjanja vožnje upiše u putni nalog ime i prezime vozača, relaciju, datum, čas i minut polaska i dolaska u odredišno mesto i stanje kilometar-sata na početku i po završetku vožnje. Pravilnik kaže da kada se zbog hitnosti, odnosno potreba službenog posla ili iz drugih tehničkih razloga ne može koristiti službeno vozilo, može se koristiti sopstveno za službene potrebe, a da odobrenje daje direktor.
– Naknada troškova za prevoz sopstvenim vozilom za službene potrebe obavlja se putem refundacije troškova za kupovinu goriva. Nakon obavljenog službenog posla, u roku od tri dana od završetka službenog putovanja, korisnik pravda utrošeno gorivo izdatim računom za kupljeno gorivo i odobrenim zahtevom – navodi se u Pravilniku.

  • RAZLIČITA VOZILA, KANISTER
    Na osnovu analitike kartica za gorivo, Ivan Dević je za period od 13. juna do 29. decembra 2017. godine potrošio 54.512,89 dinara. Od toga, gorivo je sipano u tri različita vozila i kanister. Dragan Pajić, finansijski direktor, je od 12. juna 2017. do 26. februara ove godine, utrošio 119.489.32 dinara na tri vrste goriva. David Dimkić, izvršni direktor, od 26. juna 2017. do 27. februara 2018. dobio je 75.386.89 dinara za kupovinu nafte za najmanje dva vozila. Vinku Simeunoviću, savetniku direktora, je putem kompanijske kartice za period od 10. juna 2017. do 1. aprila 2018, uplaćeno 102,918.29 dinara.

I. ISAKOV