OTVOREN KNJIŽEVNI KONKURS „ULAZNICA 2021.“: Radove slati do 15. septembra

Časopis „Ulaznica” i Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin” raspisuju Književni konkurs „Ulaznica 2021” za neobjavljene priče, pesme i eseje. Pravo učešća na konkursu „Ulaznica 2021” imaju svi autori koji pišu na bhsc jeziku (srpsko govorno područje). Rok za slanje radova je 15. septembar. Radove slati isključivo poštom na adresu: Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin”, Za konkurs „Ulaznica 2021“, Trg slobode 2, 23000 Zrenjanin, Srbija.
Razmatraće se samo radovi koji nisu prethodno objavljeni. Tekst se smatra objavljenim ukoliko se nalazi u knjizi, časopisu i/ili na internetu pre objavljivanja saopštenja žirija književnog konkursa „Ulaznica 2021”. Pesme, priču ili esej treba potpisati šifrom, a rešenje šifre sa ličnim podacima, adresom, brojem telefona i e-mail adresom autora/ke šalje se u zatvorenoj koverti koja se prilaže uz radove. Moguće je poslati najviše do 5 pesama, 3 priče i 3 eseja, s tim da je otvorena mogućnost konkurisanja u sve tri kategorije.
Dužina pojedinačne priče ili eseja ne može da prelazi 10.000 slovnih mesta, uključujući i razmake.
Odluku o nagradama, koje se sastoje od novčanog iznosa, diplome i objavljivanja u posebnom broju časopisa „Ulaznica”, doneće žiri koji će imenovati redakcija časopisa.
Proglašenje dobitnika i uručenje nagrada upriličiće se na završnoj svečanosti u Gradskoj narodnoj biblioteci „Žarko Zrenjanin”, 10. decembra u 19 časova. Tom prilikom biće promovisan novi broj „Ulaznice” u kojem će biti objavljeni nagrađeni i pohvaljeni radovi.
Kontakt za dodatne informacije: +38123566210 ili zrulaznica@gmail.com