OZAKONjENjE OBJEKATA U ZRENjANINU: GEOMETRI, ARHITEKTI I GRAĐEVINCI U POHODU

Inspektori „dodaju gas”
Prošlog petka na teren su u 47 ulica u Mesnoj zajednici „Gradnulica” izašle ekipe geometara, građevinaca i arhitekata radi popisa bespravno izgrađenih objekata. Radi se o poslu koji je, u osnovi, započet još 1984. godine, rađenom na osnovu više zakona. Novina je što su za sravnjivanje stanja koje vlasnici imaju „na papiru” sa stvarnim stanjem sada na raspolaganju i satelitski snimci, urađeni krajem avgusta.
Gradska uprava „pozajmila” je za ovaj posao veći broj stručnjaka iz javnih preduzeća, odnosno iz Direkcije za izgradnju i uređenje grada i Gradske stambene agencije.
U Odeljenju komunalne policije, inspekcijsko nadzornih poslova i vanrednih situacija obavešteni smo da su građani blagovremeno obavešteni o izlasku komisija koje će upoređivati objekte koje nađu na terenu sa katastarsko topografskom podlogom. Ovaj materijal je, uverili smo se, daleko vizuelno jasniji od satelitskog snimka.
Kako saznajemo od Gordane Dimković, koja u Gradskoj upravi rukovodi poslovima ozakonjenja, od 2003. je primljeno oko 9.200 zahteva za ozakonjenje objekata, u šta su uključeni i objekti u visokogradnji.
– Građani su u više navrata bili obaveštavani o tome koju dokumentaciju za izgrađene objekte treba da imaju. Naši službenici u Kancelariji za brze odgovore spremni su da im na to ponovo ukažu… Nakon toga odlaze u geodetske kuće gde se izrađuje nedostajuća dokumentacija.
Za građane je važno da se o terminima posete ljudi koji rade na legalizaciji mogu obavestiti i u Mesnoj zajednici, kao i u Kancelariji za brze odgovore gradske uprave – kaže Dimković.
U Gradskoj upravi naglašavaju da ovu meru ne treba shvatiti kao represivnu, odnosno kao pretnju rušenjem objekata. Inspektori će građane upozoriti na nedostatke koje uoče i građani će imati dovoljno vremena da ih otklone. Pored toga, ne radi se ni o velikom novcu koje naplaćuju geodetske firme.
Kao ilustracija činjenice da se stvari rade „u hodu” i da se još uvek ne zna sve, možemo navesti da se dva dana pre izlaska komisija za popis bespravno podignutih objekata u „Sava centru” održao veliki seminar na ovu temu, u organizaciji Stalne konferencije gradova.

PRIVREMENE DOZVOLE – VAŽE!
Zakon o ozakonjenju (legalizaciji) ne primenjuje se na objekte za koje je, u skladu sa ranije važećim propisima, izdata privremena građevinska dozvola. Vlasnik ovakvog objekta stiče pravo na upis svojine pribavljanjem upotrebne dozvole. Zakon se takođe ne primenjuje na objekte za koje je izdata građevinska, ali nemaju upotrebnu dozvolu.
Predmet ozakonjenja mogu biti i objekti na kojima je došlo do odstupnja od građevinske dozvole, naravno, po posebnom postupku dovršenja legalizacije.

KORISTITE INTERNET!
Zakon o ozakonjenju nelegalnih objekata lako je dostupan na internetu. Od velike koristi može biti „Vodič kroz legalizaciju” gde se pregledno mogu dobiti praktične informacije o koracima postupka: od pribavljanja dokaza o vlasništvu, preko izveštaja o zatečenom stanju, dopunama projektne i pravne dokumentacije, taksama – sve do upisa stranke kao legalnog vlasnika objekta.

M. Stojin