PALATA PRAVDE: NASTAVLJA SE SUĐENJE ZA SLUČAJ „PREKON” POZNATIJI KAO KAFILERIJA

Ispitivanje građana i inspektora

Pred Privrednim sudom u Zrenjaninu prošle srede, 18. aprila, održan je glavni pretres koji se vodi u predmetu protiv „Prekona”- Kafilerije, na kojem je nastavljeno izvođenje dokaza saslušanjem svedoka.
Prvi saslušan svedok Đula Feldeši, prof. matematike i prof. odbrane i zaštite u penziji, pozvan je da svedoči kao građanin koji je prijavljivao nesnosan smrad. Kako saznajemo, bio je ranije deo grupe „Poverenici”, koja je brojala četiri člana, a koja je 10 godina vodila spor protiv Kafilerije pred Opštinskim sudom zbog ispuštanja nesnosnog smrada. U momentu kada bi neko iz te grupe osetio smrad, telefonom su se povezivali i beležili vreme. Kako je rekao, u poslednje tri godine se nisu tako organizovali, ali neprijatni miris oseti i dan danas, za koji tvrdi da dopire iz pravca „Prekona” jer je u pitanju specifičan miris koji imaju uginule životinje.

AKROLEIN
Usledilo je pitanje tužioca da li mu je poznato da su građani pisali peticije u vezi sa ovim slučajem, svedok je rekao da nije bio angažovan posle 2011. godine da pravi beleške, ali da smrad oseti sve vreme, naročito leti. Odbrana je pitala da li je u periodu od 1. februara 2015. do 23. novembra 2017. podnosio prijavu zbog smrada i da li je Komunalna policija dolazila na njegovu kućnu adresu po prijavi. Feldeš je potvrdio da je prijavio smrad telefonskim putem, te da je Komunalna policija došla jer je njegova supruga telefonom noću prijavila smrad od kojeg povraća. Takođe, naveo je da ne zna tačan datum kada je to bilo ni da li su službenici Komunalne policije sačinili zapisnik jer su došli narednog dana.
Na pitanje suda da li mu je poznata supstanca akrolein, odgovorio je da je informisan da je to kancerogena supstanca i da je iz njegovog okruženja dosta ljudi umrlo od kancera pluća u poslednjih 10 godina, a da je njegova supruga operisala kancer želudca i da joj smrad veoma smeta.
Advokatica Pacek je zatim pitala svedoka da li zna koja još industrija zagađuje vazduh, a odgovor je bio da razlikuje smradove koji dopiru od Uljare, Kožare, Šećerane dok je radila, Begeja koji se i danas oseća. Odbrana je zatim pitala da li ovde postoji hemijska industrija koja zagađuje vazduh, svedok je rekao da ima, ali da se miris ne oseti.
Okrivljeni S. P. je osporio tvrdnju svedoka da se u „Prekonu” prerađuju uginule životinje, već obrađuju klanični konfiskat (utroba svinje, kosti). Kako je rekao, akrolein se dobija izdvajanjem masti koje se tope na temperaturi od 240 stepeni Celzijusovih i da je sam Kur-majerov toranj filter koji prečišćava vazduh.

ZAKON NIJE PROPISAO MERENjE NEPRIJATNIH MIRISA
Drugi svedok Dragana Adamović, inspektorka zaštite životne sredine Gradske uprave je na početku saslušanja objasnila šta je u njihovoj nadležnosti. Na pitanje suda da li mere kvalitet vazduha gde se nalazi „Prekon”, svedok odgovara da je Grad Zrenjanin zadužen za praćenje i sprovođenje programa monitoringa – sistematsko praćenje kontrole kvaliteta vazduha i na njihov predlog je postavljeno merno mesto u blizini MZ „Dositej Obradović”, gde se mere parametri koji se mere i na emiteru „Prekona” – amonijak, akrolein i vodonik-sulfid. Kako je rekla, oni se mere kada najviše ima prijava građana zbog neprijatnih mirisa. Tokom 2017. mereno je u 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11. i 12. mesecu 2017. i detektovani parametri bili su u koncentraciji koji su manji od Zakonom dozvoljene koncentracije. Svedok je navela da su tokom 2012. godine tražili redukciju mirisa ali Zakonom nije propisano kako da to iskontrolišu, jer ne mogu meriti mirise. Takođe, nisu imali zakonski osnov da od „Prekona” traže da svedu koncentraciju na nižu vrednost, jer je ona u okviru graničnih vrednosti.
– Iako smo 2012. naložili da se redukuju mirisi, mi to nismo mogli da iskontrolišemo jer nemamo adekvatnu laboratoriju, opremu i postupak propisan Zakonom kojim bismo to mogli da proverimo – rekla je Dragana Adamović.
Tužilac je pitao na osnovu čega je konstatovala da postoje neprijatni mirisi koji potiču od Kafilerije, ona je navela da je na osnovu prijava građana, a da to kao inspektor ne može konstatovati i da nema osnova da dalje postupa ako i nakon merenja postoje prijave građana.
Na pitanje branioca da li ima svoj akt kojim je konstatovala postojanje neprijatnih mirisa i odakle potiču, svedok je rekla da ima samo predstavke građana i službene beleške Komunalne policije. S obzirom da svedok nije postupala u spornom periodu od 2015. do 2017, a da ja za to vreme radio inspektor Petar Ilić, tužilac je predložio da se on pozove da svedoči, kao i da mu sud da rok da pribavi adrese svedoka od MUP-a. Datum sledećeg ročišta nije preciziran, ali bi trebalo da se održi u maju ili junu.

I. ISAKOV