NA KOJE OLAKŠICE MOGU DA RAČUNAJU ENERGETSKI UGROŽENI POTROŠAČI

Jeftinija struja i gas za više od hiljadu korisnika

Oko 1.100 građana slabijeg materijalnog stanja na području grada Zrenjanina uživa pogodnosti energetski ugroženog (zaštićenog) kupca električne energije i prirodnog gasa. Zahtevi (najviše ih ima u decembru i januaru svake godine) podnose se na šalteru 6 u velikoj šalter sali gradske uprave. Po pravilu, zahtevi se rešavaju za desetak dana, a odgovore najbrže dobijaju korisnici stalne novčane socijalne pomoći, redovne ili uvećane – saznajemo od Silvije Kajari iz gradske službe zadužene za ove poslove.

OLAKŠICE U ZAVISNOSTI OD BROJA ČLANOVA
Kada je reč o popustu na električnu energiju, za jednočlano domaćinstvo utrošak električne energije smanjuje se za 120 kilovat časova, što je oko 1.500 dinara mesečno. Domaćinstva sa dva ili tri člana koja ispunjavaju kriterijume visine mesečnih primanja, odobrava se umanjenje utroška struje za 160, onima za četiri do pet članova – za 200 kilovat časova. Ukoliko domaćinstvo ima šest ili više članova, plaća za 250 kilovat sati manje nego što je stvarno utrošilo.
Rasterećenje zavisi i od ukupne potrošnje domaćinstva, što će reći da domaćinstva koja manje troše mogu računati na veće, a koja slabije ekonomišu sa strujom imaju manje „neto” olakšice.
Jednočlano domaćinstvo koje ispunjava kriterijume povlašćenog kupca prirodnog gasa plaća 35 kubnih metara mesečno manje nego što je stvarno utrošilo, ako domaćinstvo ima dva ili tri člana račun se umanjuje za vrednost 45 kubika. Domaćinstva sa četiri do pet članova plaćaju račun umanjen za vrednost 60, a ukoliko je broj članova domaćinstva šest ili više – umanjenje je 75 kubnih metara.

PRIHOD – USLOV ZA POVLAŠĆEN STATUS
Olakšice su, za prirodni gas, predviđene za mesece januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar.
Opšti uslovi za sticanje statusa energetski ugroženog domaćinstva su ukupan prihod i broj članova domaćinstva i – naravno – imovinsko stanje.
Ukoliko se radi o domaćinstvima od jednog člana koja manje troše mogu računati na veće, a koja slabije ekonomišu sa strujom imaju manje „neto” olakšice, dok je gornji prag mesečnih prihoda je 13.595,68 dinara. Za domaćinstva sa dva ili tri člana limit je 19.795, za domaćinstva sa četiri i pet članova granica je 25.990,25, a za ona sa šest ili više članova, limit je do 32.684,20 dinara mesečno.
– Dosta dokumenata službe Sekretarijata za društvene delatnosti pribavljaju po službenoj dužnosti – kaže Jelena Dragić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti gradske uprave Zrenjanin.
Postoje i ograničenja u pogledu stambene površine koju koristi tražilac: za jednočlano domaćinstvo ono je 35, za ona sa dva i tri člana ograničenje je 45, za domaćinstvo sa četiri ili pet članova gornji limit je 60, a za domaćinstva sa šest i više članova 75 kvadratnih metara površine grejane prirodnim gasom, dodaje Dragićeva.

ZAHTEV SE PODNOSI U GRADSKOJ UPRAVI
Stanovi koji manje troše mogu računati na veće, a koji slabije upravljaju sa strujom imaju manje „neto” olakšice. Po programima i projektima izgradnje novih stanova socijalnog stanovanja, jednočlano domaćinstvo može imati 22 do 30 kvadratnih metara, a dvočlano 30 do 42 kvadrata, odnosno 15 do 21 kvadratni metar po članu. Za tročlano domaćinstvo normativ socijalnog stanovanja sa olakšicama u plaćanju struje i gasa je 40 do 55, za četvoročlano – 50 do 65, petočlano 62 do 75, šestočlano 75 do 85 kvadratnih metara. Za svako dalje uvećanje površine se uvećavaju za 6 kvadratnih metara po članu domaćinstva.
Zahtev za sticanje statusa ugroženog kupca podnosi se organu lokalne samouprave (grad ili opština) nadležnom za poslove socijalne zaštite, podatke o visini mesečnih primanja podnosilac podnosi lično. Isto važi i za podatke o članovima domaćinstva, kao što su izvodi iz matične knjige rođenih i venčanih, uverenje o prebivalištu i poslednji račun za električnu energiju, odnosno prirodni gas.

M. S-n.