PALATA PRAVDE: SLUČAJ STRADANJA BRANKE JAJIĆ USKORO DOBIJA EPILOG – SLEDI ZAVRŠNA REČ

Ko nije uradio posao kako treba?

Pred Osnovnim sudom je u četvrtak, 27. maja, nastavljen glavni pretres i izvođenje dokaza za slučaj „Banatska priča”. Podsećanja radi, na ovoj manifestaciji se 19. maja 2018. godine obrušila metalna konstrukcija na poznatu novinarku Branku Jajić, dok je vodila program. Tom prilikom je zadobila teške telesne povrede, još uvek opasne po život. Osim naše koleginice, povređena je još jedna ženska osoba, koja je prošla sa lakšim povredama.
Zbog rušenja konstrukcije sa banerom osumnjičeni su Dragan Šijaković i Milan Grbić, vlasnici firmi „Mjuzik kompani Top ton” i „Studio plus 023”, koji su prisustvovali ročištu.

TRI MOMKA
Najpre je svedok Ilija Fanka potvrdio pređašnju izjavu, od 4. jula 2018. godine koju je dao prilikom saslušanja u Osnovnom javnom tužilaštvu, a koju je sudija pročitala. On se tada izjasnio da ne poznaje osumnjičene, nego radnike u Mesnoj zajednici „Veljko Vlahović”, jer živi na Bagljašu.
On je dan ranije u popodnevnim časovima pomogao oko postavljanja stolova. Tada je video trojicu radnika koji montiraju binu. Jedan je bio mršav sa bradom, drugi takođe mršav, a treći krupan i ćelav koji je svedoku bio poznat jer ga je, kako je rekao, viđao u „Top tonu” u Kulturnom centru i na „Danima piva”, na Žitnom trgu kad se postavlja bina.
Tog 18. maja, nije bio siguran da li je to vlasnik te firme ili njegov brat. On je tu bio do uveče, kada je postavljanje bine bilo završeno, a njih trojica su potom postavili miksetu ispred bine. On se seća da je trebalo da dođu 19. maja ujutru da postave baner na metalnu konstrukciju i da je podignu. Na dan manifestacije, svedok je reklamni pano spustio na binu i nije obratio pažnju ko je došao da postavi tu reklamu.
Pred kraj programa, metalna konstrukcija je pala na voditeljku i svedok je video da povređena leži preko stola koji se slomio. On joj je zajedno sa dr Nadom Macurom pružio pomoć do dolaska Hitne pomoći. Koliko se seća, dok je policija bila na licu mesta, došao je i ćelavi čovek koji je montirao binu. Na pitanje Borislava Šušnjaka, branioca okrivljenih, kada je doneo pano da li je neko bio prisutan, Fanka je rekao da na bini nije bilo nikog, samo je čovek sa bradom bio kod miksete.
– Dobio sam naređenje da donesem pano. To je pano naše manifestacije, svake godine se stavlja, samo se godina menja i nalazi se u MZ. Kada sam rekao da je dan pre bio ćelavi tu, nijedan od ovde prisutnih okrivljenih nije to lice, to je bilo pre tri godine – izjavio je Ilija Fanka.

TEGOVI, TRAGOVI…
Robert Tul, veštak mašinske struke, ostaje kod nalaza mišljenja iz stručnog izveštaja od 26. maja 2018. godine i dopune nalaza od 12. juna 2018. Veštak je izjavio da je konstrukcija strane proizvodnje i da prilikom uvoza mora imati atest i prateću dokumentaciju. To se odnosi i na polovnu konstrukciju ako se uvozi iz inostranstva. Ako se kupuje nova u Srbiji, isto mora imati navedenu dokumentaciju, a ako se kupuje polovna od trećeg lica, to lice ne mora imati prateću dokumentaciju. Konstrukcija bez atesta se ne može koristiti. Prilikom uvoza postoji uputstvo proizvođača o montaži i ne može doći do greške prilikom montiranja, jer svaki deo ulazi u drugi, istakao je veštak.
– Nisam obišao lice mesta, ali sam pregledao fotografije koje je policija napravila. Nije bilo iskrivljenih delova, niti naprslina na stubovima konstrukcije. Ploče za nivelaciju služe za usklađenje svakog dela nosećih stubova i ne znam koliko ih je bilo – naveo je Tul.
Kada je reč o tragovima na zemlji, veštak je objasnio da je na fotografijama gledao kako je (metalna) rampa stajala. Kako je rekao, ne vide se tragovi stajanja (oslonca) same rampe. Nema saznanja da je pomerana rampa pre fotografisanja i nije video tegove u magacinu. Advokat Šušnjak je zatim pitao da li to znači da tegova nije bilo ili ih nije video, na šta se zamenica tužioca protivila, jer se svedok jasno izjasnio. Tul je istakao da se tegovi postavljaju tek kada se konstrukcija postavi i izneveliše. Oni služe da se konstrukcija učvrsti i onemogući njen pad. Tegovi su uvek potrebni i kad je konstrukcija šuplja, naveo je Tul.
Prema rečima veštaka, na fotografijama se vidi da su nosači bili postavljeni na tri konfiguracije na terenu. Kako je rekao, sa leve strane se vidi da je bila betonska podloga, sa desne zahvata jedan deo parkinga i u gornjem delu zahvata zemljani deo. Nije video tragove o zahvatanju zemljanog i parking dela. Na fotografijama se ne vide tragovi postavljanja, istakao je Robert Tul.

NEPOKLAPANJE DATUMA
Prema rečima Milene Živković, veštaka građevinske struke, koja ostaje kod osnovnog nalaza od 11. decembra 2018. i dopunskog nalaza od 27. marta 2019, MZ „Veljko Vlahović”, kao organizator, podnosi dokumentaciju za postavljanje privremenog, montažnog objekta (bine). Na pitanje branioca, da li veštak zna kada je podneta dokumentacija za izdavanje urbanističke saglasnosti, Živković je navela da u spisima predmeta nema pismenog zahteva za izdavanje urbanističke saglasnosti, ali na toj saglasnosti u gornjem levom uglu stoji – postupajući po zahtevu od 10. maja 2018, s tim što je iznad kao datum izdavanja ovog dokumenta naveden 9. maj 2018. Kako je rekla, zahtev je podnet dan kasnije u odnosu na datum izdavanja dokumenta, što nije logično.
– Imala sam uvid u predračun ponuđača od 14. maja 2018. godine i u izveštaj o prispelim ponudama ponuđača. Stigle su tri ponude, a najpovoljnija je bila od dobavljača „Studio plus 023” i ta je prihvaćena (broj ponude je identičan sa brojem računa) – navela je Milena Živković. – Izveštaj je sastavljen 15. maja 2018, dan posle dostavljanja ponude, međutim račun otpremnica nosi datum 14. maj 2018. (dan ranije, nego što je proglašen najpovoljniji ponuđač) i u gornjem desnom uglu ima datum 15. maj, evidentno je pripremljen dan ranije.
Prema rečima veštaka, način i propisi za postavljanje objekta su u ingerenciji lokalne samouprave. Živković je potom objasnila da je odobrenje za privremeno korišćenje komunalnih objekata – javne površine izdalo Odeljenje za urbanizam Gradske uprave (GU) 11. maja 2018. godine.
Potom je istakla da Odeljenje inspekcije GU kontroliše postavljanje privremenih objekata, kojoj je dostavljeno odobrenje za postavljanje objekta 25. maja 2018, tek nakon završetka manifestacije.

BANER SE NIGDE NE SPOMINjE
– Priređivač (investitor), u ovom slučaju MZ nema nikakvu ulogu u smislu kontrole tehničkih detalja postavljanja bine. Komunalna inspekcija kontroliše da li je privremeni objekat postavljen u skladu sa izdatim odobrenjem u smislu lokacije, gabarita i sadržaja. Tehnički detalji u vezi sa montažom konstrukcije su u nadležnosti izvođača radova, koji je u obavezi da konstrukciju postavi u skladu sa uputstvom i da preduzme sve mere zaštite od incidentne situacije – izjavila je Milena Živković i dodala da se baner ne spominje ni u jednoj dokumentaciji.
Takođe je rekla da je u urbanističkoj saglasnosti navedeno da za sigurnost i bezbednost pri postavljanju, konstrukcije, učesnika, gledalaca i okolnih objekata odgovoran podnosilac zahteva, odnosno MZ.
– Čudno mi je da MZ odgovara za sigurnost i bezbednost pri postavljanju objekata. Možda se misli na neku pucnjavu, nerede i slično. Prema zakonu o planiranju i izgradnji, za kvalitet izvedenih radova odgovara izvođač radova – izjavila je veštakinja.
Kako je potom rekla, građevinska dozvola je vrhunac provere svega. Živković je navela da u ovom slučaju ne zna kolika je bila kritična brzina vetra i da nema dokaza da je izvođač merio brzinu. Na sledećem glavnom pretresu, zakazanom za 21. jun, stranke će izvesti završnu reč.

  • UMESTO ČETIRI – DVA STUBA
    – Ne postoji projekat za ovu konstrukciju, po izveštaju veštaka mašinske struke. To je bila konstrukcija proizvođača „Taf”, dok je uz zahtev za dobijanje odobrenja, priložen projekat konstrukcije koji je izradio „Boka projekt” iz Novog Sada. U pitanju je prostorna konstrukcija na četiri stuba, dok je bila postavljena samo sa dva stuba u obliku slova P, po izveštaju policije. Tehnička dokumentacija nije usklađena, niti je na licu mesta izvedeno ono što je predviđeno ovim projektom – ukazala je Milena Živković.

 

  • NEMA NOVIH VEŠTAČENJA
    Nakon ispitivanja veštaka, branilac okrivljenih je imao primedbu na stručni izveštaj i dopunu sudskog veštaka mr Roberta Tula. Prema rečima advokata, Tul je samovoljno napravio dopunu izveštaja, te je proširio mišljenje na pitanja koja mu nisu bila u zadatku. Zaključak odbrane je da veštak nije dao odgovor šta je uzrok obrušavanja konstrukcije. Na svedočenje veštaka građevinske struke advokat je takođe imao prigovor. Odbrana je stava da je Živković koristila navedene činjenice na osnovu mišljenja veštaka mašinske struke, te se ogradila i navela ih kao opciju. Odbrana je predložila nova veštačenja. Zamenica tužioca se ovom predlogu protivila, smatrajući da su se veštaci jasno izjasnili o svim pitanjima koja su bitna za utvrđivanje činjeničnog stanja i da je predlog usmeren ka odugovlačenju ovog postupka. Sud je odbio predlog odbrane.

Iva Isakov