PAROHIJSKI DOM U PERLEZU

Freska ukras sale za duhovna okupljanja
Kompozicija na približno 40 kvadratnih metara – ,,Svadba u Kani Galilejskoj” – krasi unutrašnjost sale nedavno renoviranog parohijskog doma u Perlezu. Prostor je namenjen duhovnim okupljanjima vernika (agapama), a u njoj će se održavati i proslave venčanja. Zato je ova kompozicija i odabrana, jer tematikom i smislom odgovara pomenutoj nameni. Predstavlja prvo Hristovo čudo i odnosi se na brak i porodicu, kao najvažniju hrišćansku zajednicu.
– Primenili smo stil starih fresaka koji je poznat po nazivu seko. Koriste se specijalne boje, a slika na suvom, a ne na mokrom malteru. Zato se i čini da rad nije završen. Ipak, u potpunosti smo ispoštovali kanone i tradiciju živopisa pravoslavnog Istoka, ali smo ipak dali i jedan novi stvaralački pečat po kojem je ovaj rad poseban – kaže Anastasije Radović, koji je fresku uradio zajedno sa Vukom Dabetićem.
Darodavac je jerej Aleksandar Nišević, paroh perleški sa porodicom, a rad je uzdarje dva Srbina rodom iz Crne Gore dragim Perležanima i Banaćanima.

M. Malbaški