PERA MILANKOV, PREDSEDNIK OPŠTINE NOVA CRNJA: Čeka presudu

Pred Višim sudom je u utorak, 13. februara, održan glavni pretres u predmetu koji se vodi protiv Pere Milankova, predsednika Opštine Nova Crnja i još 13 optuženih lica, na kojem je izneta završna reč.

Više javno tužilaštvo je u završnoj reči ostalo pri optužbi, te je predložilo da se okrivljeni proglase krivim, izrekne mera zabrane obavljanja poslova i da okrivljeni naknade štetu. Jedan od branilaca prvooptuženog Pere Milankova, Vićentije Darijević, advokat iz Zrenjanina, je deo završne reči posvetio predočavanju činjenica koje su predstavljale glavni razlog pokretanja ovog krivičnog postupka protiv aktuelnog čelnika Opštine Nova Crnja. Branilac je istakao da je iniciranje krivičnog postupka, kao i dvanaestomesečno pritvaranje ovog okrivljenog imalo za cilj da raniji politički režim, potpuno diskredituje Peru Milankova kao tada veoma istaknutu političku ličnost na lokalnom nivou.

Objava presude zakazana je za 20. februar, u 12 časova.

I.I.

Foto: J. Njegović Drndak

Opširnije u ovonedeljnom štampanom izdanju

DSC_0311