Peti tri

Piše: Ljiljana Bailović

Otkada su na Savski trg u Beogradu počeli da pristižu delovi one monumentalne bronzane figure koja će tu biti postavljena u čast, i spomen, Stefana Nemanje, rodonačelnika vladarske loze Nemanjića, krenule su polemike, pa i pretresanje našeg spomeničkog nasleđa. Kakva nam je politika i estetika sećanja? Zapostavljena, neuređena i ad-hok. Pomodna i prigodna. Da nije tako, zar bi se moglo dogoditi da, na jednoj od naših televizija sa nacionalnom frekvencijom, novinar nazove spomenik u Šumaricama – Ve tri? Kao viktorija? To obeležje podignuto je u znak večnog sećanja na jedan od najstrašnijih događaja iz Drugog svetskog rata – na streljanje kragujevačkih đaka.
Nepojamna okupatorska surovost – 100 za jednoga – obrušila se i na decu, prozvan je i peti tri, pravo na streljanje, mislila sam da u Srbiji nema nikog ko to ne zna. Ne samo što je to obavezno školsko gradivo, nego se taj mementum mori bolno dotiče svakog u đačkom uzrastu. Susret sa takvom smrću u toj životnoj dobi, učenika izvedenih iz školske klupe – šta ćeš upamtiti od školskih lekcija, ako to nećeš?! Bila sam uverena da je to razlog zašto je i Desanka tako neprikosnovena u školskoj lektiri: „Krvava bajka”. Nema nikog ko to ne zna.
Ali, prevarila sam se, očito. U novinarskom diskursu spomen na stradale đake iz petog tri, postalo je apstraktno (latinično) Ve tri. U estetici „svog” vremena to obeležje najčešće je opisivano kao „ptica slomljenih krila” (mladost prekinuta kuršumima). Daleko je to od viktorije… A i o običnoj novinarskoj pismenosti ne znam šta bih pomislila, jer – kad su rimske cifre, onda su to redni brojevi, i tada i sada.
Vidim da „preimenovanje” spomenika nije izazvalo naročit odjek u javnosti, a nije ostalo ni usamljeno. I nije me utešilo ni to što su u internet anketi „Nedeljnika” čitaoci najvećom ocenom vrednovali upravo kameni (betonski) peti tri, u ponuđenom izboru spomeničkog nasleđa. Ko zna koliko među učesnicima u anketi ima onih koji ne dobacuju dalje od puke dekorativnosti…
Zaista, što li smo se onoliko uzbudili zbog izbacivanja Desanke iz čitanki? To je bilo samo pre koji mesec, podigla se, s pravom, velika internet-buka, ali sad mi se nekako čini da se u internet-galami, za mnoge, i iscrpljivao razlog pobune. Pomodno je i izgleda kao „angažman”. Dok stihove slabo čitaju…