PLAN DETALJNE REGULACIJE MELENAČKE „RUSANDE”

Za skladan razvoj zdravstva i turizma

Skladan razvoj i osavremenjavanje obe funkcije banjsko-rekreativnog centra „Rusanda” u Melencima – lečilišne i sportsko–turističke, osnovna je ideja Plana generalne regulacije koji je na javnom uvidu do 11. avgusta. Javni uvid moguć je na internet prezentaciji grada Zrenjanina i u sobi 112 Gradske uprave. Javna sednica Komisija za planove je u utorak, 13. avgusta, u 15 časova.
Ukupna površina regulisana planom je 49,78 hektara.
U zoni Banje zadržavaju se postojeći sadržaji i formiraju socijalni – namenjeni starijim osobama, uz rekonstrukciju. Plan razlikuje dva bloka Specijalne bolnice sa više paviljona i parkovskim površinama od 8,82 hektara i blok socijalne zaštite, takođe sa parkovskim površinama i obalnim pojasom uz jezero Rusanda od 1,36 hektara. U sva tri bloka objekti mogu biti dvospratni, sa potkrovljem.

M. S-n.

Opširnije u štampanom izdanju