POČAS CORONAVÍRUSU: RIEKA TISA PRI ARADÁČI JE TOHO ROKU MORE PRE ARADÁČANOV a obyvateľov okolných miest

Panónske more naša realita

Nie je žiadna mystéria, že je letný čas ideálny pre oddych a že si väčšina ľudí najradšej oddych nájde pri mori, ale rok 2020 si práve väčšina ľudí bude pamätať po coronavíruse a veľkej pandémie, ktorá paralizovala plány pre veľký počet obyvateľov. Hranice pre srbských občanov boli najprv otvorené začiatkom mája, potom zatvorené takmer dva a pol mesiace, potom znovu otvorení a keď prišiel čas odcestovať ku moru – hranice mnohých prímorských krajín boli znovu zatvorené pre občanov so srbským pasom.
Srbský turizmus rozkvitol v tom periode, a pre mnohých reálna alternatíva boli jednodenné výlety. Väčšina našla svoje miesto pre oddych práve pri riekách a bazénoch.

DOBRÁ SEZÓNA
Sezóna kúpania v Tise sa začala lepšie ako minulé roky, pretože aradáčskí hasiči dobrovoľníci očistili schody na výletisku, ktoré decéniami boli pokryté múľom. Natoľko, že mnohí nikdy nevideli posledný schod pred vchodom do vody, ktorý je dlhší od ostatných.
Na ten spôsob sa návštevníkom umožňuje, aby sa kúpali aj na schodoch a nieto stisku na takzvanom spuste a takzvanej talpe. Tretia opcia najviac vyhovuje rodičom, ktorí sa kúpajú s deťmi alebo tým, ktoré chcú mať blízko svojích najmladších kým sa zabávajú.
Okrem toho, Mesto Zreňanin toho roku pravidelne kosilo trávu na celom výletisku a tak prispelo k lepšej estetickej situácie.
Novinka je aj tá, že toho roku si návštevníci môžu kúpiť sladké palacinky v jednom, a krumple a mäso v druhom caffe báre na výletisku.

rpt

AKO PRI MORI
– Nám je najlepšie tuná, ako pri mori je. Chodím spolu s rodičmi alebo s kamarátkami a tu som takmer každodenne. Ak nechodím s rodičmi, potom bicyklami chodíme kamaráti a ja – povedala pre týždenník Zreňanin Renata Labátová a dodala: – Toho roku sme neboli pri mori, ale tu je super, voda je čistá a osviežuje.
Valentína Križanová z Kysáča tiež celé leto trávi v Aradáči u starých rodičov Tótových a najradšej chodí na kúpalisko Tisa s kamarátkami Valentinou Šjagy, Sárou Gálovou a Renatou Labátovou. Vraví, že v Kysáči sa nemajú kde kúpať.
– Môžeme sa kúpať na Dunaji v Novom Sade alebo na bazéne vo Vrbase. Na kanály v Kysáči sa loví ryba. Mám aj doma kamarátky, s ními chodím ku Dunaju, ale tuná chodím s ujom a jeho manželkou, často strávime deň na člne a tam potom mám pokoj, môžem robiť čo mi je vôľa, proste je inak ako doma – vysvetlila Valentína.
Valentínina kamarátka – iná Valentína – toho roku sa naučila aj plávať. Akože, vedela ona plávať skôr, ale v bazéne.
– Teraz som si istá, pretože v bazéne voda nenosí ako v rieky, takže keď som sa naučila plávať v tychto podmienkách, som si istá, že to viem.

AKO ZLEPŠIŤ KÚPALISKO
Myslím si, že by sa smeti mohli častejšie odnášať a že by parkovisko malo byť čistejšie. Komáre sú tiež veľký problém, práve ako fakt, že nieto žiadny autobus zo Zreňaninu po Tisu. Je to škoda – uviedla Ljiljana Bartošová, ktorá často chodí kúpať sa s manželom Paľom a synami Alexejom a Matejom.
Okrem toho, vysvetlila, že by same kúpalisko bolo populárnejšie, keby na ňom bolo viac možností na zábavu.
– Pre mňa je Tisa miestom kde si oddychujem psychycký a fyzický. Lepšia je varianta od bazéna pre svoju vôňu, teplotu, ľudí, ktorých stretávam. Rybolovci lovia rybu, deti sa kúpajú, proste mám ju rád.

Prednosti rieky Tisa
• tekutá voda
• čistá voda
• osviežujúca voda
• chládok
• očistené schody na pláži
• caffe báry

  • KRAJŠIE JE V SPOLOČNOSTI
    Sára Gálová, Kristína Benčíková, Valentína Križanová, Marijana Mikuľová, Anđela Jovanovićová, Filip Gál, Martina Hučoková, Klára Domoniová, Renata Labátová, Mateja Bartoš, Janko a Daniel Mučaji často chodia ku rieky bicyklami. Také dobodružstvo starou cestou od Aradáča po rieku trvá takmer pol hodiny. Dbajú jední o druhých cestou a pritom sa kamarátia cely den na výletisku. Keď sa nekúpajú, hrajú volejbal alebo sa slnia.

  • VÝLETY PO SRBSKU
    Sára Gálová toho roku cestovala najčastejšie po Srbsku. Hlavne chodili so sestrou Aňou, ocom a kamarátmi na brehy a ku bazénom.
    – Nie tak dávno sme boli pri Surduku, tam sú bazény Horizont. Boli sme sa kúpať aj na Tare, presnejšie na Zaovinskom jazere, aj na bazénoch v Zreňanine a Belehrade. Na Tare bolo krásne. Ale tvrdím, že je spoločnosť najdôležitjší faktor.