PODRUŽNICA LEKARA ZRENJANIN: Izabrano novo rukovodstvo

Za predsednicu Podružnice lekara Zrenjanin izabrana je dr Bojana Vještica, specijalistkinja socijalne medicine zrenjaninskog Doma zdravlja. Novi potpredsednik je dr Mića Petrovački, specijalista radiologije Opšte bolnice, a sekretarka je postala dr Bojana Šašić, lekarka opšte prakse zrenjaninskog Doma zdravlja.

Na stručnom sastanku koji je održan 3. aprila u hotelu „Vojvodina“, dosadašnja predsednica Podružnice dr Svetlana Detki oprostila se od kolega, pohvalivši uspešan rad i saradnju sa svima. Dosadašnji potpredsednik je bio mr sci dr Goran Pudar, specijalista otorinolaringologije Opšte bolnice, a dosadašnja sekretarka je bila dr Tanja Kovač, lekarka na specijalizaciji u Opštoj bolnici.

dr Goran Pudar i dr Mića Petrovački

Takođe, na ovom sastanku Podružnice lekara Zrenjanin, uručene su godišnje nagrade Društva lekara Vojvodine. Priznanje za dugogodišnji rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pripalo je dr Marini Tošić, specijalistkinji opšte medicine Doma zdravlja u Zrenjaninu. Plaketa je uručena dr Goranu Pudaru, a zahvalnicu za doprinos radu Podružnice dobila je Mirjana Mladenović, msc defektološkinja Opšte bolnice.

Mirjana Mladenović, msc defektološkinja Opšte bolnice

U sklopu sastanka, održana su stručna predavanja „Ace inhibitori u kardiovaskularnim oboljenjima“, „Beta blokatori u kliničkoj praksi“ i „Razlika između organskog i generičkog leka“.