KONKURS ZA VATROGASCE: Upis 200 polaznika

U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) za upis 200 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 9. aprilom 2019. godine.
Pravo učešća na konkursu ima lice koja ispunjava sledeće uslove:
1) da je državljanin Republike Srbije
2) da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji Zrenjanina
3) da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa
4) da ima završenu srednju školu
5) da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova
6) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije
7) da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti
MUP podseća da pravo učešća imaju i lica koja poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.
Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.
Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve zainteresovane da se prijave na konkurs.