PUKOVNIK ALEKSANDAR DEDIĆ, KOMANDANT BANATSKE BRIGADE

Pripremamo se za moguće obavezno služenje vojske

Prošlog meseca na obeležavanju Dana Banatske brigade najbrojniji gosti u kasarni bili su mladi – maturanti svih srednjih škola okruga. Prisustvovali su taktičko-tehničkom zboru gde se predstavljaju vojnici i naoružanje, što je praksa uvedena pre četiri godine. Promociju vojnog poziva pripadnici Banatske brigade shvataju ozbiljno, dok se istovremeno pripremaju za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka. To za naš list potvrđuje pukovnik Aleksandar Dedić, komandant ove jedinice koja pripada Komandi za obuku Vojske Srbije (VS). Na njenom čelu se nalazi od jula 2019.
Rođen je u Podgorici i sa odličnim uspehom završio je sve oblike usavršavanja u Vojsci (Vojnu akademiju – smer artiljerija, Komandno-štabno i Generalštabno usavršavanje). Brigada kojom komanduje nadležna je za oko 10 odsto teritorije države. Njenu infrastrukturu za obuku, poput automatizovanog strelišta Orešac kod Vršca, koriste i druge jedinice Vojske i ostale snage bezbednosti.

Šta bi mlade moglo da privuče vojnom pozivu?
– Najpre to što odslužen vojni rok pospešuje mogućnost zapošljavanja u institucijama poput vojske, policije, carine, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i u agencijama za obezbeđenje. Služenje roka traje šest meseci, uz obezbeđenu prosečnu platu od 38.000 dinara, smeštaj i hranu. Vojnici tokom odsluženja prolaze bezbednosne provere, specijalističke preglede i psihička testiranja, tako da odmah po završetku mogu da postanu profesionalni pripadnici VS. Nakon toga imaju mogućnost da se dalje školuju.
Profesionalni vojnik dobija, između ostalog, beneficirani radni staž i zdravstveno i socijalno osiguranje za nezaposlene članove porodice. Takođe, ima mogućnost da se angažuje u multinacionalnim operacijama, što je prilika za poboljšanje finansijske situacije.
Koja radna mesta nudite u Banatskoj brigadi i kakav je posao profesionalnih vojnika?
– Oni mogu biti angažovani na dužnosti: čuvara, strelaca u odeljenjima, vodovima i četama, poslužilaca na različitom kolektivnom naoružanju, članova posada u oklopnim jedinicama odnosno tenkovskom bataljonu. Takođe, lica se mogu javiti i na posao vozača pri čemu mogu steći dozvole za više vozačke kategorije. Trenutno nam je aktuelan konkurs i za zapošljavanje civila – kuvara, farmaceuta, majstora, mehaničara, zidara. Za ova mesta nije potreban završen vojni rok.
Šta su zaduženja rezervnog sastava?
– Banatska brigada, pored tri misije koje ima svaka jedinica VS – odbrana zemlje, angažovanje u multinacionalnim operacijama i pružanje podrške civilnim vlastima prilikom nepogoda – ima i druge zadatke namenjene teritorijalnim brigadama. U pitanju su sprovođenje priprema za mobilizaciju i obuka lica rezervnog sastava. Dakle, Banatska brigada ima zadatak da iz rezervnog sastava formira ratnu jedinicu (vojnički termin) koja treba da bude spremna da brani teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije.
Pre dve godine nije bilo obuke zbog korone, 2021. smo imali intenzivniju obuku, a ove godine značajno manje. Zato postoji tendencija da se uvede obavezno služenje vojnog roka kako bi se povećala populacija rezervnog sastava, čiji deo postaju svi nakon odsluženog roka. U Vojsci su u toku pripreme za njegovo eventualno uvođenje – radi se na uređenju infrastrukture, mada je to zapravo naš stalni zadatak.
Kakvo je interesovanje žena za dobrovoljno služenje roka i profesionalni angažman u vojsci?
– Ono je sve veće za oba poziva. I VS je, kao i druge institucije u zemlji i svetu, na putu emancipacije žena i dostizanja rodne ravnopravnosti. Sve više žena završava Vojnu akademiju. Nedavno smo u Vojsci dobili i prvu ženu pilota, što je psiho-fizički vrlo zahtevna dužnost. Ista je tendencija i u drugim vojskama, a po broju žena u armiji prednjači Izrael.
Kako boravak vojske u gradu, od povratka 2014. godine, utiče na ovu sredinu?
– Osmogodišnji period praznine nakon njenog odlaska osetio se najpre na objektima koji su postali zapušteni. Od 2014. stvari su se drastično promenile. Podršku lokalnoj samoupravi pružamo kroz zapošljavanje dela stanovništva, a treba imati u vidu i povećanje potrošnje računajući brojnost Brigade i snabdevanje kasarne. U našoj ambulanti leči se 450 profesionalnih vojnih lica, vojnih penzionera i članova porodica vojnih osiguranika iz Banata. Održavajući svoje objekte doprinosimo lepšem izgledu sredine. Sa Gradom realizujemo aktivnosti poput vežbi, obeležavanja godišnjica značajnih događaja, održavanja sportskih aktivnosti.
Takođe, pružamo pomoć i prilikom elementarnih nepogoda. Tokom pandemije smo zajedno sa Gradom davali podršku zdravstvenim ustanovama pre svega kroz fizičko obezbeđenje.

M. Maričić