POGREŠNO MONTIRAN ZNAK ZA PEŠAČKU ZONU KOD MUZEJA

PRAZNA POVRŠINA UMESTO OBAVEŠTENjA NA ENGLESKOM

Na Trgu slobode, kod Narodnog muzeja, naopako je postavljen znak za pešačku zonu. Tačnije rečeno, s jedne strane je obaveštenje na srpskom jeziku dok je sa
leđne strane trebalo da bude na engleskom. Međutim, tabla je pogrešno montirana pa su informacije na enegleskom završile sa unutrašnje strane, kao što se vidi  na našoj slici, pa tako nikome nije od koristi. Prazna površina kao trag ljudskog nemara kao da poziva na korekciju greške.
M.Bukvić

naopaka pesacka PEsacka zona pesacka zona prazna