POKRAJINSKA VLADA DOVRŠAVA PROMENE U RUKOVODSTVIMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Bolnica dobila novi Upravni odbor

Opšta bolnica „Đorđe Joanović” u Zrenjaninu dobila je novi Upravni odbor (UO). Pokrajinska vlada razrešila je dužnosti dosadašnju predsednicu UO ove ustanove dr Svetlanu Detki, specijalistu opšte medicine, i na to mesto imenovala dr Slobodana Vukanića, lekara na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, objavljeno je u Službenom listu AP Vojvodine.
Razrešeni su i dosadašnji članovi Upravnog odbora zrenjaninske Opšte bolnice ekonomista Jovica Radić, trgovac Mihalj Balić, privatni preduzetnik Vladimir Milošev, zatim dr Tihomir Papić, specijalista psihijatrije, Milorad Davidovac, diplomirani inženjer za razvoj i Jelena Kovačević, viša dijetetičarka. Neki od njih su dobili i novi mandat u članstvu Upravnog odbora Bolnice, tako da sastav ovog tela, koje predvodi dr Slobodan Vukanić, sada čine dr Ilija Kačar, specijalista interne medicine (predstavnik osnivača), zatim Slobodan Kirćanski, trgovinski tehničar (predstavnik osnivača), trgovac Mihalj Balić (predstavnik osnivača), Zorika Stančul, profesor infomatike (iz reda zaposlenih), Dr Ivana Tešić, specijalista transfuziologije (iz reda zaposlenih), kao i dr Tihomir Papić, specijačista psihijatrije (iz reda zaposlenih), navodi se u Službenom listu.
Pokrajinska vlada promenila je i dosadašnjeg predsednika Upravnog odbora Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda” u Melencima. Umesto dr Miodraga Damjanova, to je postao dr Dušan Slankamenac, specijalista gastroenterohepatologije, kao predstavnik osnivača. Razrešeni su i dosadašnji članovi Upravnog odbora melenačke banje Slobodan Beljin, diplomirani inženjer za upravljanje tehničkim sistemima, kao i Damir Grošin, master sociolog iz Melenaca, te Nikola Guteša, diplomirani ekonomista. Umesto njih menovani su dr Gordana Đurić (u ime osnivača), ekonomistkinja Kristina Ćirišan (predstavnik osnivača), kao i Biljana Maljugić, strukovna inženjerka menadžmenta (predstavnik osnivača), objavljeno je u Službenom listu.
Novih imena ima i u Upravnom odboru Specijalne bolnice za plućne bolesti „Dr Vasa Savić”, na čije je čelo, odlukom Pokrajinske vlade, došao dr Dragan Derikrava, specijalista neurologije (predstavnik osnivača), umesto Miroslava Kalanja, diplomiranog inženjera tehnologije. Razrešeni su i dosadašnji članovi Saša Popov, veterinarski tehničar, i Branka Ljiljak, diplomirani ekonomista Gradske uprave Zrenjanin. Novi članovi UO Plućne bolnice postali su Dragana Cvejin, medicinska sestra – tehničar, i Petar Vidaković, diplomirani ekonomista, oboje kao predstavnici osnivača.
Rešenjem Vlade Vojvodine, predsednik Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje u Zrenjaninu postala je dr Nevenka Bogdanović, doktorka stomatologije, kao predstavnik osnivača, dok je sa te dužnosti razrešen Aleksandar Rudić, strukovni inženjer tehnologije. Razrešena je i članica UO Zavoda za javno zdravlje Gordana Kostić Mirčetić, nastavnica razredne nastave, a na to mesto imenovana je dr Katica Mošorinac, specijalista medicine rada u penziji (predstavnik osnivača), objavljeno je u Službenom listu AP Vojvodine.

Lj. B.