POMOĆNICA GRADONAČELNIKA JELENA TRAVAR MILJEVIĆ

Prioritet je izrada Razvojnog plana Grada

Jelena Travar Miljević nekadašnja je sekretarka Odeljenja za privredu i pomoćnica predsednika opštine Žitište. Učestvovala je u realizaciji više IPA projekata prekogranične saradnje sa Rumunijom, kao i republičkih i pokrajinskih. Od 2009. do 2015. godine bila je narodna poslanica. Osnovne studije završila je na fakultetu „Mihajlo Pupin”, a kasnije i master na Univerzitetu u Temišvaru. Od decembra se nalazi na mestu pomoćnice gradonačelnika Zrenjanina.
– Potpuno je jasno da je Zrenjanin grad prilika, da posedujemo izuzetne resurse, a najbogatiji resurs predstavljaju ljudi. Prostor za delovanje se ogleda u umrežavanju svih činilaca, kako institucija, tako i pojedinaca – navodi naša sagovornica.
Na koje probleme je potrebno obratiti više pažnje?
– Radićemo na stvaranju pogodnog poslovnog okruženja, zaštiti životne sredine i energetici, pri čemu ćemo pratiti agendu Ujedinjenih nacija 2030 koja se odnosi na održivi razvoj. Posebnu pažnju posvetićemo poboljšanju infrastrukture u naseljima i poljoprivredne infrastrukture jer je poljoprivreda važan resurs. Fokusiraćemo se i na energetsku efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije. Jedan od izazova u čije smo rešavanje krenuli je prečišćavanje otpadnih voda. Primećujemo da su to oblasti za koje su i građani, ali i investitori sve više zainteresovani. Akcenat novog Razvojnog plana biće na korišćenju resursa tako da nešto ostavimo budućim generacijama.
Kako se osećate kao jedna od malobrojnih žena na visokoj finkciji u lokalnoj samoupravi?
– Osećam obavezu da kreiram prilike koje će dovesti do većeg učešća žena u javnom životu, da radim na ženskoj solidarnosti i da kroz konkretne mere pružimo podršku ženskom aktivizmu.
Koliki je značaj finansijske pomoći iz međunarodnih fondova?
– Fondove Evropske unije koristimo kako bismo unapredili kvalitet života sugrađana. U saradnji sa univerzitetom „Politehnika” iz Temišvara privodimo kraju projekat koji se bavi time kako klimatske promene utiču na migraciju insekata. Oprema nabavljena preko tog programa pružaće podršku prilikom praćenja određenih privrednih parametara.
Zajedno sa Mađarskom radimo na stvaranju uslova za povećano učešće mladih u privatnom sektoru. Takođe, zahvaljujući prekograničnoj saradnji sa Rumunijom, u Zrenjaninu je otvorena i prva pametna zgrada. Posebno nam je drago što se realizuje projekat „Revitalizacija navigacione infrastrukture kanala Begej”. Trudićemo se da Grad što više koristi fondove i mogućnosti podrške ovog tipa.
Koji su još projekti aktuelni?
– Fokusirali smo se na realizaciju započetih projekata za koje smo dobili podršku pokrajinske i republičke vlade.
Jedan od njih je rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Ruža Šulman, za koju je raspisana javna nabavka vredna 60 miliona dinara za zamenu cevi i mernih mesta. Očekujemo i početak radova na drugoj fazi rekonstrukcije gradskog stadiona.
U saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj iz donatorskih sredstava vršiće se izrada energetskih pregleda za sanaciju 40 zgrada, kao i deo javnih objekata u saradnji sa Ministarstvom životne sredine u planu je uređenje parkova i pošumljavanje Zrenjanina i okoline. Prioritet nam je izrada Razvojnog plana Grada Zrenjanina 2021 – 2028. koji možemo očekivati ove godine, a koji će biti usaglašen sa Prostornim planom Grada koji je, takođe u izradi.
U kom pravcu Zrenjanin treba da se kreće u budućnosti?
– Zadatak je sačuvati gradsko jezgro, ali isto tako stvoriti u svim okolnim mestima što bolje uslove života i tu je jako važna tesna saradnja sa mesnim zajednicama. Prilike za radna mesta i društveno kvalitetan život su ono što može da zadrži ne samo naše stanovništvo, nego i da privuče druge ljude kao potencijalne stanovnike. Svima nama je cilj da Zrenjanin bude grad u kojem ljudi žele da žive.

J. Šormaz