POMOR SVINJA NA FARMI U FARKAŽDINU: Loša ishrana odnese i 50 svinja na dan

Pomor svinja na farmi u Farkaždinu u sastavu „PKB Imes” počeo je još u septembru, a u februaru i martu je uzeo maha, tako da dnevno ugine oko 50 životinja. Kako saznajemo, uzrok uginuća svinja nije nikakva bolest već neadekvatna ishrana koja dovodi do metaboličkih poremećaja. Uginuća su počela još jesenas, a eskalirala su poslednjih meseci, kaže upravnik farme Milosav Grbić.

Još od jesenas svinje hranimo gotovo iskljčivo kukuruznom prekrupom. Posle blokade računa „PKB Imesa“ nema mogućnosti za kupovinu proteina: sojine i suncokretove sačme i drugih komponenti potrebnih za kvalitetnu ishranu svinja. Svinja, jednostavno, ne može da živi samo na kukuruzu – kaže Grbić i dodaje da do sredine sedmice uginuće nije smanjeno.

Farma je otvorena sredinom osamdesetih godina. Proces držanja svinja i održavanja higijene u objektima u kojima je oko tri hiljade svinja je suvremen, navode na farmi.

U „PKB Imes“ je 8. marta uveden stečaj. Stečajni upravnik Ljubiša Perović izjavio je da rešenje o postavljenju još nije dobio, ali već planira najhitnije mere, budući da je stanje na farmi, kako govore radnici – urgentno.

Direktor „PKB Imes“ Rajko Latinović je u izjavama za medije potvrdio da ozbiljnih problema u Farkaždinu ima, ali da ih neki od radnika preuveličavaju.

Leševi uginulih životinja odvoze se u kafileriju u Somboru.

M. S-n.